Förklara följande ord : Redskap

advertisement
Förklara följande ord : Redskap
Neanderthalare
Cro- Magnon
Sädesslag
Åkern
Bördig jord
Förädla
Metaller
Samhällsklass
Hierarki
Förklara följande ord : Redskap
Neanderthalare
Cro- Magnon
Sädesslag
Åkern
Bördig jord
Förädla
Metaller
Samhällsklass
Hirarki
Kilskriften
Hieroglyfer
Sumererna
Stadsstat
Pyramid
Farao
Balsamering
Ni kan slå upp orden i historieboken sid 581, ordlistor och på nätet
SUMERERNA uppfann skriften. Det blev möjligt att skriva brev och lagra kunskap i
bibliotek. Människan lärde sig också tillverka hjul ,bygga tempel och pyramider av sten
och mäta tiden i månader och år.
EGYPTIERNA lärde sig mycket om människokroppen, när de balsamerade de döda.
Dessa kunskaper gjorde att de kunde behandla skador och bota sjukdomar.
GREKERNA ökade människans kunskaper på många områden.De första böckerna i
Europa författades i Grekland. Europas första vetenskapsmän fanns i Grekland.
Greker skrev skådespel som fortfarande spelas i våra teatrar.
I Grekland föddes tanken på att ett folk ska styra sig självt genom demokratiska val.
Ingen ska ha rätt att tysta den som protesterar.
FENICIERNA blev det nya handelsfolket på 1100-talet. Pga att de kunde bygga köl på
sina segelbåtar så kunde de segla rakt över havet. De kunde därmed segla snabbare och
längre. Egyptier och greker hade seglat längs med kusterna.
När Fenicierna kom till olika länder så köpte de:slavar,hästar,järn, kryddor och glas.
Fenicierna hade med sig järn det var nytt för människorna runt Medelhavet. Järnåldern
började i Europa. Järnet är vår viktigaste metall även i dag.
SKRIFTEN FÖRBÄTTRAS Sumerernas kilskrift och Egyptiernas hieroglyfer hade ett
tecken för varje ord. För att kunna läsa och skriva måste man kunna flera tusen tecken.
Ca 1000 f.kr växte en ny skrift fram med tecken för varje ljud, alltså ett alfabet med
ca25 tecken.
Flera folk har varit med och utvecklat alfabetet främst greker, romare och fenicier.
Fenicierna som handelsfolk spred kunskap om det nya språket runt Medelhavet.
STADSSTATER växte fram på fastlandet ca 300f.kr. Centrum för en stadsstat var
borgklippan med borg och tempel. Där kunde bondfamiljer från landet ta skydd om
fienden från en annan stat gick till anfall.
Nedanför borgklippan byggde hantverkare hus och handelsmän satte upp butiker.
En STAD växte fram. Tillsammans blev staden och landsbyggden runt om en stadsstat.
ATEN var den rikaste stadsstaten. AKROPOLIS stadens borgklippa blev den mest
berömda.
SPARTA var den andra största borgklippan med 300-350 000 invånare. I GÖTEBORG bor
det bara 100 000 fler i dag.
PÅ JAKT EFTER KOLONIER
Folkmängden ökade i hela Grekland. Småbönderna fick svårt att skaffa mat och kläder till
sina familjer.
På 700-talet f.kr. började allt fler söka sig bort från Grekland.
Först seglade ca 100-200 män ut och började bygga en ny koloni.
Snart kom nya skepp från hemlandet och då fanns det kvinnor med.
Längs Egyptiernas och Feniciernas kuster vågade grekerna inte tränga sig på.
Ex. på nya kolonier var : Marseille och Istanbul.
Grekerna runt Medelhavet tappade aldrig kontakten med varandra, de kände att de
hörde ihop. De talade samma språk och hade samma gudar.
Demokrati= folket härskar . Dvs människor bestämmer över sig själva. De lyder inte
under enväldiga kungar eller diktatorer.
40 ggr/ år samlades atenarna i folkförsamlingen.
Alla fria män över 20 år som var födda i staden hade rätt att vara med.
Man beslutade genom omröstning hur man skulle lösa problemen.
I de grekiska sta dstaterna levde Europas första författare och vetenskapsmän. Där fanns
Europas första teater .
Kvinnor var hälften av befolkningen men fick inte rösta. Slavarna var 1/3 av befolkningen
inte de heller fick rösta. Är det riktig demokrati ?
* Men det är anmärkningsvärt att redan för 2400 år sedan bestämdes att folk ska styra
över sig självt – ej av någon diktator.
* Att människan fritt fick föra fram sina åsikter utan att bli förföljda och fängslade.
Ni kan läsa i boken på sid 202 om grekernas skådespel och om deras böcker.
Ni kan läsa om hur kvinnan hade det i Grekland på sid 205 och om de olympiska
spelen på sid. 208.
I EGYPTEN styrde en enväldig Farao och hans medhjälpare.
Romarna erövrade land efter land och byggde upp ett världsvälde runt hela Medelhavet
och stora delar av Europa.( På sidan 218 i boken kan du läsa om hur Rom blev til)l.
Romarna byggde 400 000km vägar i sitt rike dvs jorden runt 10 ggr.
Download