Läxa till tisdagen den 8/2

advertisement
Läxa till tisdagen den 8/2
Namn: _______________________________ Klass: ______
Den här läxan är i två delar. Du klarar av dessa om du letar på de sidor i boken
som det hänvisas till.
Lycka till!
Magnus
Vad heter berget där de grekiska gudarna sades bo?
1. ”Ord och begrepp”
Här nedan finns ett antal ord och begrepp som på olika sätt handlar om antikens
Grekland. Din uppgift är att skriva in rätt begrepp efter rätt förklaring. Du
hittar samtliga begrepp på sidorna 27-37
Begrepp att välja mellan:
Antik
Minoiska kulturen
Stadsstater
Kolonier
Hellas
Hellener
Myt
Skyddsgud
Olympos
Hybris
Demokrati
Spartanskt
En gud som beskyddar en stad eller
något annat
_________________________
Så kallade grekerna sig själva
Under antiken
_________________________
En berättelse med övernaturliga inslag
Som ger svar på hur till exempel
världen skapades
_________________________
Berget där gudarna bodde
Fristående städer i Grekland för 3000 år
sedan som fungerade som egna små stater
_________________________
Att leva enkelt utan lyx
_________________________
Grekland på grekiska
_________________________
Att överskatta sin förmåga
_________________________
Erövrade områden som lyder under
en annan stat
_________________________
Kan man kalla något som är riktigt gammalt
_________________________
Grekiskt ord för folkstyre
_________________________
Kallas den kultur som startade på Kreta
och där palatset Knossos spelade en
viktig roll
_________________________
2. ”Ordfläta”
Här ser du en ordfläta om det antika Grekland. Du ska fylla i de vågräta orden
genom att besvara nedanstående frågor. Eftersom vi inte har gått igenom allt
detta på lektionerna så hänvisas du direkt till de sidor där du finner svaren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
_G_______
_R___
__E______
____K____
___L____
__A___
______N___
____D___
1. Så hette den grekiske sagokung som drabbades av hybris, övermod, när han
skulle skjuta en hjortkalv. (s. 32)
2. På denna ö styrde kung Minos. (s. 28)
3. På 300-talet f.Kr. lyckades denne kung erövra hela Perserriket. Han kallas för
”den store” (s. 43)
4. Betyder folkstyre på grekiska. På det viset styrdes stadsstaten Aten. (s. 34)
5. Så kallade sig grekerna själva. (s. 30)
6. En grekisk filosof. Han var elev till Sokrates och skrev flera böcker om
honom. (s. 42)
7. Från detta kungarike norr om Grekland kom Alexander den store. (s. 43)
8. Hon var kärlekens och skönhetens gudinna enligt den grekiska mytologin.
(s. 31)
Download