2016-03-31 Situationen i Grekland ur ett grekiskt

advertisement
Smålandsstenar Rotaryklubb
Distrikt 2380
Veckobrev
2016-03-31
Plats:
Torghuset
President:
Matts Svensson
Sekreterare:
Lars-Uno Andersson
Veckobrev:
Barbro Liljedahl
Närvaro:
29 personer
Dagens program: Situationen i Grekland – ur ett grekiskt perspektiv
Dagens föredragshållare: Joannis Karagiannis
Sammanfattning:
De grekiska överbelåningstendenserna började på 80-talet då regeringen
bestämde sig för att kraftigt expandera den offentliga sektorn och höja
levnadsstandarden utan att har råd. Efter EU-inträdet uppmärksammade EU att
siffrorna kring Greklands ekonomi inte stämde, EU hade blivit lurade. Sedan
man gick med i EMU upplever grekerna att de har fått försämrad internationell
konkurrenskraft, vilket har lett till arbetslöshet, minskade skatteinkomster och
växande budgetunderskott. IMF har lånat ut pengar till Grekland 2 gånger, mot
krav på reformer. Bland annat kräver man höjd pensionsålder (man har kunnat
gå i pension vid 35-40årsåldern), strängare regler för bidrag, sänkta pensioner,
sänkta löner och stora neddragningar i den offentliga sektorn. Många greker
har fått det betydligt sämre sedan krisen började 2009. Grekiska staten
balanserar fortfarande inte sin budget, staten spenderar mer än den får in och
måste finansiera underskottet, vilket man har gjort via lån som skall betalas
tillbaka.
Download