5b veckobrev v. 46 - År 5 Mälarhöjdens skola

advertisement
5B
Veckobrev v. 46
Hej!
Vilken härlig litteraturvecka vi har haft! Med tanke på att vi kör så intensivt med läsläxorna
kunde man kanske tro att suget efter läsning inte skulle vara så stort, men det känns nästan
som att det är tvärtom. I år 5 har temat för veckan varit Robinsonader. På Wikipedia är
förklaringen följande: En robinsonad (av Robinson Crusoe) är en berättelse om någons
äventyrliga upplevelser på en obebodd ö, eller på mindre bebodd trakt, sanna eller påhittade.
Eleverna har blivit indelade i läspar där alla har fått en robinsonadbok. Minst 20 min/dag har
de fått krypa upp i en vrå där de har läst för varandra. I tisdags fick de titta på olika typer av
öar och sedan skapa egna siluettöar. Under varje ö skulle sedan en dikt skrivas. Maria hade
gått igenom med eleverna olika sätt att skriva dikter på. Se resultatet i brevet. Alla bilder och
dikter pryder nu en vägg i klassrummet. I arbetslaget har vi svårt att hejda oss, så nu finns det
en robinsonadfilm, ett grupparbete och uppgifter på engelska som väntar tillsammans med allt
annat roligt och lärorikt som väntar före jul.
Kapitel 3 på Huset är nu klart och redovisat. I två kapitel till ska vi arbeta med
personbeskrivningar innan det börja hända saker i huset.
I engelska har vi gnuggat verbet to do och jag har sett att det är något som vi behöver träna
mer på. Jag har läst ”The true story of the three little pigs” (by A. Wolf) och nu väntar fler
klassiska sagor i modern tappning. Till det har jag har både arbetsuppgifter och manus till
pjäser.
Martin: Inom naturvetenskapen arbetar vi just nu med biologi. Vi läser just nu om växter och
eleverna får där svara på lite frågor utifrån en text. Arbetet kommer fortgå under några veckor
och det kommer innehålla lite praktiska uppgifter samt även någon film. Jag väntar på att få
upp min hemexperimentrubrik på bloggen så att jag kan lägga upp lite uppgifter där. Det är på
g.
Vi har börjat arbeta lite i läroboken i matematik och det vi gör nu har med geometri att göra.
Vi startade upp med att lära oss omvandla mellan mil och kilometer och därefter började vi
med begreppet area.
På onsdag har elever som vill stärka sitt arbete med algoritmer möjlighet att göra det med mig
på morgonen mellan 9.00-9.30. Detta kommer vara fortlöpande och vi kommer arbeta med
olika områden varje vecka. Detta är dock inte en möjlighet för de som inte vill vara ute på
rasten att stanna inne utan endast för de som behöver stärka det område som erbjuds just den
veckan. Det är alltså frivilligt.
Nästa torsdag och fredag är jag (Malin) på kurs. Klassen kommer då att ha vikarie.
OBS! Inget veckobrev nästa fredag.
Trevlig helg!
Malin
P. S. Huvudlusen har varit på besök. Gör en liten ”hårkoll” i helgen. D.S.
Download