Cash Management Support

advertisement
Hårda krav för nytt stödpaket
MÅNDAG
13 JULI 2015
INTERNATIONELLT
EUR/SEK
Fredagens brott
av 9.40 ökar
trycket för att
fortsätta över
även 9.42/44.
USD/SEK
Färdigkonsoliderat? Vi siktar
uppåt med 8.47
och 8.52 som
närmaste
motstånd.
Trots att förhandlingarna om nytt stödpaket till Grekland kärvar följer asiatiska börser med några få
undantag fredagens positiva utveckling i USA (Nikkei +1.6%, Hang Seng 0.2). Även de kinesiska börserna
fortsätter återhämtningen från de två sista dagarna förra veckan och ökar med 2-4% nu på morgonen.
Starkare än väntad kinesisk exporttillväxt dämpar oron för den ekonomiska utvecklingen vilket bidrog till
uppgången, men främst är det nog fyndköpare som kommer in efter de senaste veckornas kraftiga fall.
Handeln återupptogs också i en del företag som börsstoppats. Feds Yellen sa i ett tal att det är lämpligt att
höja räntan någon gång i år vilket medförde en viss uppgång för amerikanska räntor på fredagskvällen.
Räntorna faller dock tillbaka något under måndagsmorgonen och 10-åringen är ungefär på samma nivåer
som vid stängningen i Sverige. Måndagen är tunn både vad gäller makrodata och företagsrapporter.
Signalerna om hur Greklandsförhandlingarna fortsskrider lär dominera utvecklingen.
MYCKET TUFFA KRAV PÅ DEN GREKISKA REGERINGEN. Återigen visade sig att avgörandet om Greklands
vara eller inte i eurozonen fördröjs och att helgens toppmöten i Bryssel inte blev den deadline som
aviserats. Rekommendationen från eurogruppen (euroländernas finasministrar) inför regeringschefernas
möte som inleddes igår kväll (och fortfarande pågår) var att de åtgärder som den grekiska regeringen
föreslog i slutet av förra veckan är långt ifrån tillräckliga. Ytterligare besparingar, avregleringar och
privatisering, som dessutom delvis måste klubbas av det grekiska parlamentet redan denna vecka, var en
del av kravlistan. Fortsatt övervakning av att besluten faktiskt genomförs i den takt som stödpaket säger,
där Trojkan föreslås ha en permanent närvaro i Aten är ett annat svårsmält krav som Syriza lovade att få
bort inför valet i början av året. Bakom de tuffa kraven ligger dels att kostnaderna för stödpaketet fortsätter
att växa, och ca EUR 85 mdr verkar nu vara den bästa gissningen, en siffra som inkluderar en rekapitalisering av de grekiska bankerna, dels en stark misstro mot att den grekiska regeringen verkligen
kommer att genomföra åtgärder som är betydligt tuffare än de förslag som förkastades i förra helgens
folkomröstning och som dessutom går helt på tvärs med Syrizas politiska agenda. Visst hopp för Grekland
kan möjligtvis fås av att en djup spricka börjar bli synlig mellan euroländerna där ett antal länder ledda av
Frankrike och Italien driver på för att acceptera grekernas förslag, medan Tyskland tillsammans med
Finland, och länderna i Baltikum och Östeuropa driver den hårda linjen. Tonen mellan dessa två läger har
under helgen tidvis varit mycket hård och förhandlingarna fortsätter nu under morgonen. Genom att 85%
av rösterna räcker för att ESM ska godkänna ett stödpaket räcker det inte med att Finland säger nej utan
det krävs antagligen att även Tyskland gör det. Förhandlingarna lär fortsätta under en stor del av denna
vecka vilket gör det osannolikt att bankerna kan öppnas i närtid. Det är också troligt att kapitalkontroller
kommer att behövas under en ganska lång tidsperiod när bankerna så småningom öppnar igen. Ett rykte nu
på morgonen säger att Merkel, Hollande och Tusk tillsammans med Tsipras har lagt fram en kompromiss,
men att Tsipras har invändningar mot en del av förslagen. Förhandlingarna om stödpaketet lär fortsätta
under veckan inte minst i samband med det reguljära Ekofin mötet imorgon. Även om någon form av
överenskommelse om stöd till Grekland i närtid verkar vara det mest troliga scenariot kommer osäkerheten
om genomförande och om åtgärderna får avsedd effekt att vara stor. Risken för en Grexit så småningom är
därmed fortsatt hög. Mer om Grekland i Robert Bergqvists Veckans tanke här.
RÄNTA
Avvaktande.
Olle Holmgren
08-763 80 79
SVERIGE
FORTSÄTTER HUSPRISERNA ATT SKENA? Priserna på hus och lägenheter ökade under andra kvartalet
med 15% i årstakt. SEB:s Boprisindikator föll tillbaka till 66 förra månaden, men är fortfarande bara
marginellt lägre än nära rekordnoteringen på 68 från mars i år. SEB publicerar indikatorn för juli idag 08.30.
DAGENS STATISTIK & HÄNDELSER För grafer och analys av veckans viktigaste data, klicka här
Tid Land
Händelse
Period SEB prognos*
08.30 Sverige SEBs huspris indikator
Jul
Budgetutfall
20.00 USA
Jun
Delårsrapporter: ÅF Övrigt: Månadsrapport från OPEC (10.00). Möte Eurogruppen
* Procentuell månadsförändring/årsförändring om inget annat anges.
Konsensus*
USD 41 miljarder
Senaste*
66
--
Download