Antiken

advertisement
Antiken
Grekland Europas vagga. Lärobok s 19-29
1. Gör en tidslinje som omfattar 2000-ca300f. Kr och markera de årtal du hittar i texten.
Ange rikets storhetstider, händelser och företeelser ex. kolonisation och demokrati.
2. Vilken typ av källa är Iliaden? Gör en bedömning av källvärdet.
3. På vilket sätt kom den grekiska naturen att ha stor betydelse för den politiska och
ekonomiska utvecklingen?
4. Vilka faktorer enade de grekiska folken?
5. Hur kom det sig att Athen fick en ledande roll bland de grekiska statsstaterna under
4oo – talet? Hur gick det till när staten förlorade denna position?
6. Gör en jämförelse mellan Athens styrelsesätt på 400-talet med hur din kommun styrs.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Vilka har rösträtt?
Vilka är uteslutna från rösträtt?
Vad heter det beslutande organet?
Hur många personer ingår i det beslutande organet?
Hur tar man beslut?
Vad heter den myndigheten som förbereder frågorna som ska beslutas?
Hur utses personerna i den?
Hur titulerar man den högste ämbetsmannen?
Jämför sättet att som politiker få stor makt.
7. Beskriv kortfattat kvinnornas situation i Athen.
8. Vilka upptäckter gjorde Demokritos, Pytagoras, Euklides och Ptolemais?
9. Vilka var Sokrates, Aspasia, Platon och Aristoteles.
10. Förklara ordet hellenism.
Lämnas in skriftligt
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards