Antikens Grekland

advertisement
Antikens Grekland
Prov fredag v. 47
1. En grekisk stadsstat
Borgklippan - Akropolis
Staden
Landsbygden
Borgklippan byggdes på en
höjd där man folket i staden
och bönderna på landsbygden
kunde skydda sig när fiender
anföll.
2. Grekiska kolonier
Varför?
Befolkningen i Grekland ökade och svält hotade
Hur?
Grekerna var goda sjöfarare och unga män gav sig på Medelhavet för att leta efter
platser där de kunde leva. De letade efter områden där det fanns bra åkermark.
Var?
Runt svarta havet
Nuvarande Frankrike,
Spanien
och Italien
Grekland
Nuvarande turkiet
Egypten
3. Grekerna lärde sig från andra folk
Grekerna var ju ett handelsfolk och på så sätt kom de i kontakt med
andra folk kring Medelhavet, men de handlade inte bara med dessa
folk. De lärde sig också saker av dem.
Mesopotamien (nuvarande Irak) – Matematik och astronomi.
Egypten – Stenhuggning, medicin (läkekonst) och geometri.
Fenicien (nuvarande Libanon) – Alfabetet med 24 tecken.
4. Demokratin i Aten
Demos = Folket
Kratein = Härskar
I folkförsamlingen var alla fria män över 20 år med.
Man diskuterade och röstade om olika förslag kring hur Aten skulle
styras.
Det förslag som fick flest röster (majoritet) vann. Varje man hade en
röst.
De som var bra talare kunde övertyga de andra i folkförsamlingen om
hur de skulle rösta.
Rådet var Atens regering och hade som uppgift att genomföra de beslut
som tagits i folkförsamlingen
Livet i antikens Grekland
Skolan
I Aten var det endast pojkar som gick i skolan. Flickor fick endast lära sig att
läsa om de hade föräldrar som kunde det.
I Sparta fick både flickor och pojkar lära sig läsa och skriva.
Idrott
Alla greker tyckte det var viktigt att idrotta, men det var främst i Sparta som
även flickor fick hålla på med idrott. Anledningen var att flickorna skulle växa
upp till starka mödrar som kunde föda starka och friska barn (pojkar). Pojkar
som sedan växte upp till starka soldater.
Slavar
I samtliga grekiska stadsstater fanns det slavar.
Slavar tog man när man segrade i krig, men det fanns också
slavhandlare/sjörövare som sålde slavar.
Slavarnas uppgift var att göra de tunga arbetena i hemmen, på åkrarna och i
gruvorna. En fri grek skulle använda sin tid för att syssla med politik m.m.
Arvet från antiken
Det är väldigt mycket i vårt samhälle som har sitt ursprung i antikens Grekland.
Teatern
Grekerna älskade teater, och man byggde stora arenor (teatrar) där man spelade upp tragedier (sorgliga pjäser) och komedier
(roliga pjäser).
Många pjäser som skrevs av greker under antiken spelas än idag på våra teatrar.
Filosofer
Personer som Sokrates, Platon och Aristoteles funderade kring många olika frågor i samhället och i naturen, och mycket av vad
dom kom fram till vad det man trodde var rätt under hundratals år.
Läkekonst – Medicin
Hippokrates anses vara läkekonstens fader. Tidigare trodde man att sjukdomar var straff från gudarna, men han menade att
sjukdomar hade naturliga orsaker i kroppen.
Hans beskrivningar av sjukdomar används än idag av läkare för att ställa diagnos (avgöra vilken sjukdom patienten har).
Idrott – Olympiska spel
Grekerna var ju ett folk som älskade att hålla på med idrott och idrottstävlingar var vanliga.
De största tävlingarna var de s.k. olympiska tävlingarna som hölls var fjärde år i Olympia. Med ordet Olympiad menade grekerna
de fyra åren mellan de olympiska spelen. Under spelen rådde det fred mellan de grekiska stadsstaterna som låg i krig med
varandra.
Man tävlade i grenar som brottning, boxning, löpning, diskus, spjut och längdhopp.
Segrade man i ett olympiskt spel blev man rikligt belönad i sin hemstad, och många fick fri bostad och mat resten av sitt liv.
Download