Den klassiska tiden
Den klassiska tiden i grekisk historia och kultur är den tiden när man nådde en
höjdpunkt.
Konst, teater och arkitektur var områden där grekerna utvecklade en hög
kvalitet. Konstnärer målade och avbildade olika händelser och berättelser på
vaser och krukor men även som väggmålningar av olika slag.
Teatrar byggdes och man började skriva och spela upp de gamla kända
grekiska dramerna. Där vissa av dessa dramer fortfarande, än idag, spelas på
teater runt om i världen.
Arkitekturen blev väldigt speciell och tydlig för den klassiska tiden med sina
marmorpelare, strama linjer och symmetri. Ett exempel på det är Akropolis i Aten.
Filosofi var också ett område som grekerna ägnade sig åt särskilt mycket. Man
funderade mycket över det här med förnuft och natur.
Om det var något i naturen som man undrade över, ja hur skulle det kunna förklaras.
Man ställde frågor kring det och försökte förnuftigt och med tanken komma
fram till varför naturen fungerade som den gjorde. Man diskuterade också
många etiska frågor. Vad var rätt och vad var fel?
Ur ett mänskligt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Man diskuterade också
politiska frågor, exempelvis hur det perfekta samhället skulle se ut? Hur skulle den
perfekta staten se ut? Några av de viktigaste filosoferna under den klassiska
tiden var Sokrates, Platon och Aristoteles och de har gått till historien som
Greklands stora filosofer.