Prov Antiken (grekerna)

advertisement
Prov Antiken (grekerna)
Onsdag 27/4
Förmågor du kommer att bli bedömd på:
-
Eleven har grundläggande kunskaper omhistoriska förhållanden, skeenden och gestalter
under olika tidsperioder.
Eleven för underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och
levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av
källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på
ett fungerande sätt.
Detta har vi gått igenom och dessa sidor ska du läsa på inför provet:
Grekerna
1. De första kulturerna i Medelhavsområdet (Minoiska kulturen, Mykene
och Fenicierna) (s. 67-69)
2. Athen och Sparta – kolonialisering. Grekiska ”uppfinningar” (s. 70-72)
3. Krigen mot perserna. (s. 73-75)
4. Athens samhällsklasser och styrelseskick (s. 76-77)
5. Böcker och teater (s. 78-79)
6. Män och kvinnors roll i Athen (s. 80-81)
7. Alexander den store och hellenismen (s. 82-85)
8. Filosofi och Vetenskap + arvet från Grekland (s. 86-91)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards