SO Grekerna 7C v 4 till 8

advertisement
Vendelsömalmsskolan – Arbetsplan
Ämne:
Tid:
SO
Område: Grekerna/Romarna
Klass: 7C
4-8
Obs: Denna info har ni tidigare fått pappersform, se planering!
Förväntat
resultat –
Vad du ska
Ni ska kunna förklara hur det antika Grekland växte fram och så småningom
kunna när
utvecklades till en världsmakt (stadsstater, kolonier mm). Vilka skillnader och
arbetsområdet likheter fanns det mellan de två största stadsstaterna Sparta och Aten ( beskriv
är slut.
styret, män och kvinnors rättigheter mm) . Ha även kännedom om vad vi i vårt
samhälle har kvar som arv från antikens Grekland (konsten, språket, idrotten
mm.
Ni ska ha kunskap om det romerska samhället och dess historia, några personer
och nyckelord. Fundera också över hur det romerska riket har påverkat vårt
samhälle idag.
Översiktlig
planering
Läs sidor i levande historia: 190 – 217 . och 221 – 225 och 240 – 247. Ta även
hjälp av ” Minns du frågorna” och ”Fundera och analysera” samt, ”demokrati
stencilen” och utdelat material. Kolla att du förstår : ” Ord och begrepp” –
stencilen.
Uppgift som
ska bedömas
Vi kommer att ha ett prov v 8, den 15/2.
E
Kunskapskrav
– Så här
kommer
uppgiften att
bedömas
Lycka till!
Hälsningar
Helena
Eleven har grundläggande
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och
handlingar.
C
A
Eleven har goda kunskaper om
historiska förhållanden, skeenden
och gestalter under olika
tidsperioder. Eleven visar det
genom att föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och
handlingar.
Eleven har mycket goda
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika
tidsperioder. Eleven visar det
genom att föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om orsaker till
och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards