Antikens Grekland vt17

advertisement
Antiken
E
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och
visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar och människors livsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda
slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla och till viss del underbyggda
slutsatser om källornas trovärdighet och relevans
C
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och visar det
genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar och människors livsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda
slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda
resonemang om källornas trovärdighet och relevans
A
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och visar
det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar och människors livsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda
slutsatser om människors levnadsvillkor och för du välutvecklade resonemang och väl
underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Alltså ska du kunna:
-
-
Nya ord/begrepp:
Nomadsamhälle, kultur, civilisation, stadsstat, stat, imperium, Hellas,
överbefolkning, filosof, monarki, aristokrati, tyranni, demokrati, legend, hellenism,
folkförsamling, migration, politik, kulturarv och kulturmöte
Förklara varför nya stadsstater bildas och hur det bidrog till ökade kunskaper om
olika ting
Förklara vad som förenade de olika stadsstaterna – religion, språk, litteratur, teater,
idrott, filosofi och politik
Förklara hur Atens demokrati fungerade
Berätta om perserkrigen
Berätta om Alexander den store
Varför vi vet så mycket om de gamla grekerna och vilken betydelse det antika
Grekland har idag
Sidor i boken: 14-15, 29-43
Download