Genetik

advertisement
Genetik
Människan har alltid förundrats över ärftlighetens mysterium. Man
har sett att barnen liknar föräldrarna och att olika egenskaper går
i arv från generation till generation. I dag vet vi ganska mycket om
det biologiska arvet. I det här avsnittet kommer du att få lära dig
om hur det går till och om forskning i genteknik.
Förmågor:
 Begreppsförmåga: Använda biologins begrepp, modeller och teorier
för att beskriva och förklara biologiska samband i
människokroppen, naturen och samhället
 Kommunikativ förmåga: Delta i diskussioner där du använder och tolkar begrepp
inom området.
Centralt innehåll:

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet
mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska
frågor som tekniken väcker.
Målet med undervisningen är att du ska förstå:

Varför barn liknar sina föräldrar men ändå inte är kopior av dem

Hur kroppens celler vet hur de ska bygga proteiner

Varför vissa sjukdomar kan drabba många i samma släkt

Hur kunskap om arvet kan ge nya läkemedel och ny mat
Ord/begrepp att kunna:
DNA-molekyl, kromosomer, gen, dominanta och recessiva anlag, mitos och meios,
mutationer.
Genteknik, genterapi, GMO och biologisk mångfald
Arbetsformer:




genomgångar
arbete i faktaböcker och annat material
filmer
etiska dilemman
Bedömning:
Grupparbete: film/PPT om begreppen, klassrumsdiskussioner och skriva en
debattartikel
Preliminär planering
Vecka Måndag
Tisdag
Onsdag
Fredag
Läxa till
fredag:
48
Introduktion Film:
Genomgång:
Genetik
Ärftlighet
kromosomer,
Dominanta
DNA och
och
gen
recessiva
anlag
49
Film: Det sitter i
Förbereda
Håll schemat
generna
film-
inför
mitos och meios,
redovisning!
redovisningen!
mutationer
50
51
Friluftsförmiddag
Genteknik
Redovisa
Träna inför
film
redovisningen!
Forts. efter
jullov
Bok: Biologi spektrum
Avsnitt: Arvet och DNA


Sid. 367-393
Light: sid. 195-207
Kunskapskrav:
Kunskapsnivåer
Förmågor
Kunskaper
Använda
kunskaper i
biologi för
att granska
information,
kommunicer
a och ta
ställning i
frågor som
rör hälsa,
naturbruk
och
ekologisk
hållbarhet
Skilja fakta från värderingar
och formulera
ställningstaganden (i frågor om
hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet)
Ställa frågor, framföra och
bemöta åsikter och argument
med enkla
motiveringar
med utvecklade
motiveringar
med välutvecklade
motiveringar
på ett sätt som till
viss del för
diskussionen framåt
på ett sätt som för
diskussionen framåt
på ett sätt som för diskussionen
framåt och breddar/fördjupar
den
Föra resonemang om källor och
informations trovärdighet och
relevans. (Eleverna kan söka
information)
med enkla och till
viss del
underbyggda
resonemang
med utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
Använda information ( i
diskussioner och texter)
på ett i huvudsak
fungerande sätt
på ett relativt väl
fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Skapa texter med anpassning
till syfte och målgrupp
enkla, med viss
anpassning
utvecklade, med relativt
god anpassning
välutvecklade, med god
anpassning
Kunskaper om evolutionsteorin
och andra biologiska
sammanhang som visas med
användning av begrepp,
modeller och teorier
grundläggande
kunskaper, ger
exempel och
beskriver med viss
användning
goda kunskaper,
förklarar och visar
samband med relativt
god användning
mycket goda kunskaper,
förklarar och visar samband
och generellt drag med god
användning
Föra resonemang om hälsa,
sjukdom, sexualitet och
ärftlighet, visar på samband
som rör människokroppens
byggnad och funktion
enkla och till viss
del underbyggda
resonemang, enkelt
identifierbara
samband
utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang,
förhållandevis komplexa
samband
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang,
komplexa samband
Undersöka olika faktorers
inverkan på ekosystem och
populationer (gör alla) beskriva
ekologiska samband
enkelt identifierbara
samband, ger
exempel på
energiflöden och
kretslopp
förhållandevis komplexa
samband, förklarar och
visar på samband kring
energiflöden och
kretslopp
komplexa samband, förklarar
och generaliserar kring
energiflöden och kretslopp
Resonera kring hur människan
påverkar naturen, åtgärder
som kan bidra till en hållbar
utveckling
enkla och till viss
del underbyggda
resonemang, visar
på några åtgärder
utvecklade och relativt
väl underbyggda, visar
på fördelar och
begränsningar hos några
åtgärder
välutvecklade och väl
underbyggda, visar ur olika
perspektiv på fördelar och
begränsningar hos några
åtgärder
Centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras betydelse
för människors levnadsvillkor
ge exempel på och
beskriva några
förklara och visa på
samband mellan några
förklara och generalisera kring
några
(2 första
kunskaperna
handlar om
diskussioner
och samtal)
Använda
biologins
begrepp,
modeller och
teorier för
att beskriva
och förklara
biologiska
samband i
människokr
oppen,
naturen och
samhället
Download