Prov historia åk 9
Tisdag 30/1
Kunskapskrav
A
Att kunna:
E
C
Eleven har grundläggande
kunskaper om historiska
förhållanden, gestalter och skeenden
under olika tidsperioder. Eleven visar
det genom att föra enkla och till viss
del underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och
handlingar.
Eleven har goda kunskaper om
historiska förhållanden, gestalter och
skeenden under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och
handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om
historiska förhållanden, gestalter och
skeenden under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar
och människors levnadsvillkor och
handlingar.
• Orsaker till och första
världskriget.
• Några viktiga händelser:
krigsutbrottet, svarta veckan (ej
datum), västfronten, ubåtskrig,
USA går in i kriget,
Versaillesfreden.
• Konsekvenser av det första
världskriget
Eleven förklarar hur människors
villkor och värderingar kan påverkas
av den tid de lever i och kan
undersöka några utvecklingslinjer
inom kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor. Eleven beskriver
då enkla samband mellan olika
tidsperioder.
Eleven förklarar hur människors
villkor och värderingar kan påverkas
av den tid de lever i och kan
undersöka några utvecklingslinjer
inom kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor. Eleven beskriver
då förhållandevis komplexa
samband mellan olika tidsperioder.
Eleven förklarar hur människors villkor
och värderingar kan påverkas av den tid
de lever i och kan undersöka några
utvecklingslinjer inom kulturmöten,
migration, politik och levnadsvillkor.
Eleven beskriver då komplexa samband
mellan olika tidsperioder.
• Se samband från 1800-talets
revolutioner (industriellafranska) via imperialism och
nationalism fram till första
världskrigets slut.
Läsanvisningar
• Samband från 1800-talets revolutioner finns på keynote.
• I övrigt kan du välja om du vill läsa keynotes (lättläst), häftet (lättläst) eller boken (utförligare men svårare text, sammanlagt 13
•
sidor). Jag rekommenderar båda, utgå från keynotes och komplettera med bok.
Alla keynotes, häften och länkar finns på sokungen74.wordpress.com . Titta under era klasser. Vill du ha något utskrivet på
papper, säg till.
Du ska kunna:
Du läser:
• Samband industriella revolutionen - imperialismen - kriget
• Samband franska revolutionen - nationalismen - kriget
• Orsaker till första världskriget: imperialism, kapprustning,
• Keynote 1800-tal repetition
• Keynote 1800-tal repetition
• Boken 194-195, mitt häfte eller keynote Första världskriget
• Några viktiga händelser: Sarajevo, Svarta veckan (ej
• Boken 196, 199-201, 204-205, mitt häfte eller keynote
• Konsekvenser av kriget: Den hårda versaillesfreden, nya
• Boken 205-210, mitt häfte eller keynote Första världskriget
nationalism, allianser, brist på demokrati
datum), västfronten, USA går in i kriget , krigsslutet
stater, ryska revolutionen
Första världskriget( här gås orsak, händelse och
konsekvenser igenom)