Stöd för dig som vill jobba effektivt i en grupp

advertisement
Stöd för dig som vill jobba effektivt i en grupp:
Under studietiden och i arbetslivet arbetar läkare och sjukvårdspersonal i många olika grupper med olika
uppgifter. Genom att iakta, diskutera och reflektera över gruppens arbete kan gruppen arbeta mer effektiv och
deltagarna kan utveckla sin samarbetsförmåga. I detta dokument finns tips för vad man kan utveckla i en
grupp och hos sig själv. Dokumentet kan läsas parallellt med lärandestöd för ordförande.
KOMMUNIKATION
- Hur delades ordet? Vet vi om alla fick komma till tals?
- Respekterades allas åsikter?
- Gav vi återkoppling (=feedback) till varandra i gruppen?
ROLLER I GRUPPEN
- Hade gruppmedlemmar olika uppgifter på möten? (tex ordförande, sekreterare, tidtagare)
- Var dessa roller bestämda eller blev det bara så? Roterade uppgifterna?
- Fanns det informella roller i gruppen? Vilka roller? Verkade alla nöjda med sina roller?
- Hur fattade vi beslut om hur och vad som skulle göras? (tex. konsensus, kompromiss,
majoritet)
UPPGIFT
- Lyckades vi genomföra vår uppgift?
- Diskuterade vi syftet med uppgiften och förväntningar på arbetet?
- Använde vi arbetstiden (tex möten) på ett ändamålsenligt sätt?
PLAN
- Diskuterade vi under arbetet om vi var nöjda med arbetssättet?
- Vad kan vi förbättra till nästa gång?
PERSONLIGT
ENGAGEMANG
- Hur bidrog jag till gruppens arbete? Är jag nöjd med min egen insats?
- Hur vill jag agera under nästa grupparbete? Är det något i mitt beteende jag vill ändra på?
- Gav jag återkoppling till andra i gruppen?
Reviderad 140114 LC
Download