mall-gemensam-planering

advertisement
Mall för gemensam lektionsplanering
Gemensam lektionsplanering bör in
Tänk på !
1.
2.
3.
4.
Utgå från mål och kunskapskrav
Planera innehåll och stoff utifrån centalt innehåll
Fundera på HUR eleverna ska nå målet och hur vi
mäter/bedömer deras förmåga
Tydlig återkoppling till lektionens syfte och mål
Datum / termin: ____________________________
Planeringspar/grupp: ________________________
Klass / årskurs: _____________________________
Fokusområde / ämne
_________________________________________________________
Mål och kunskapskrav
- Vart ska vi och varför ?
Genomförande
- Hur ska vi nå målen ?
- Vilket stoff och innehåll ?
Bedömning & resultat
- Hur mäter vi måluppfyllelse ?
- Hur ger vi tydlig återkoppling ?
Download