Till en företagsgrupp som består av 20 fristående företag i

Till en företagsgrupp som består av 20 fristående företag i entreprenörsbranschen
söker vi
Marknadskoordinator/marknadsutvecklare
Företagen jobbar inom det skadeförebyggande området och räddar värden främst
efter brand – och vattenskador. Kunder är försäkringsbolag, bygg- och
fastighetsbolag, industri samt offentlig sektor. Gruppen har ett samägt bolag som har
till uppgift att profilera gruppen genom övergripande marknadsföring av produkter och
tjänster, produktutveckling, utbildning av företagens anställda samt försäljning av
rikstäckande avtal. Företaget finns i norra Stockholmsområdet. Företagsgruppen
omsätter 400 MSEK
Din uppgift blir att tillsammans med företagen och självständigt ta fram utbildningar
för företagens anställda, svara för gruppens övergripande marknadsföring samt
utveckla och ta fram nya produkter och tjänster. Analysera befintliga och nya
marknader samt aktivt bearbeta centrala kunder och för gruppens räkning sälja och
teckna centrala avtal med rikstäckande kunder. Du har budget och personalansvar
för det gemensamma bolaget.
Vi tror att du idag jobbar med utbildning, marknadsföring och/eller utveckling av
produkter och tjänster. Du är duktig på att samordna och genomföra utbildnings- och
marknadsaktiviteter. Då jobbet många gånger innebär att du skall jobba i projekt är
det bra om du har vana från projektarbete. Du är en duktig kommunikatör och säljare.
Frågor besvaras av Åke Lundin 0650-25115, 0706481116
Sänd din ansökan med cv till [email protected].