En generell bedömningsmatris som kan användas i

advertisement
En generell bedömningsmatris som kan användas i bedömningsarbetet
Bedömningsaspekter
Grundläggande kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens BREDD
Eleven för underbyggda
Eleven för underbyggda
resonemang genom att
resonemang genom att
framföra/presentera/använda
framföra/presentera/använda
eller samtala/diskutera om
eller samtala/diskutera om
En kvantitativ bedömning
Mer eller mindre
FÅ frågor, begrepp, exempel, MÅNGA frågor, begrepp,
”underbyggda resonemang”
frågor, motiveringar,
exempel, frågor,
argument, förslag,
motiveringar, argument,
Beskrivningar som svarar
ställningstaganden,
förslag, ställningstaganden,
på frågor som: Vem? Vad?
omdömen, källor…
omdömen, källor…
Eleven för enkla resonemang
Eleven för välutvecklade
genom att
resonemang genom att
framföra/presentera/använda
framföra/presentera/använda
eller samtala/diskutera om
eller samtala/diskutera om
Mer eller mindre
FÅ och KORTA samband,
MÅNGA och LÅNGA
”utvecklade resonemang”
orsaker, konsekvenser,
samband, orsaker,
lösningsförslag,
konsekvenser,
Förklaringar som svarar på
begreppsrelationer,
lösningsförslag,
frågor som: Varför?
perspektivbyten, slutsatser,
begreppsrelationer,
jämförelser, mönster,
perspektivbyten, slutsatser,
generaliseringar…
jämförelser, mönster,
Var? När?
Kunskapens DJUP
En kvalitativ bedömning
generaliseringar…
Download