Instructions - Bloggar för Pedagog Stockholm

Instructions år 7
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du…
Skriver en instruktion på engelska
Kan utföra instruktioner på engelska
Hur känns det när bästa kompisen börjar vara
med någon annan? Kan man göra något för att
stoppa mobbing? Vilket ansvar har den som
bara tittar på?
Syfte och innehåll
Undervisning:
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att
•
Förstå muntliga och skriftliga instruktioner på engelska
Arbetssätt:
•
•
Cirkelmodellen
Prova på att utföra olika typer av instruktioner
Till din hjälp:
•
•
•
•
Måltext
Genomgång av vad instruktioner innehåller
Utföra instruktioner tillsammans
Skriva instruktion tillsamman och i par
E
C
A
visar en grundläggande
läsförståelse av innehållet i
boken Sanning eller
konsekvens genom att göra
en enkel, kronologisk
sammanfattning av
innehållet, där du fokuserar
på det viktigaste
visar en god läsförståelse av
innehållet i boken Sanning
eller konsekvens
genom att göra en
utvecklad sammanfattning
av innehållet, där du
fokuserar på det viktigaste.
visar en mycket god
läsförståelse av innehållet i
boken Sanning eller
konsekvens genom att
göra en välutvecklad
sammanfattning av
innehållet, där du fokuserar
på det viktigaste.
på ett enkelt sätt kan
reflektera runt
huvudpersoner och miljöer i
boken och utifrån egna
erfarenheter tolka och föra
enkla och till viss del
underbyggda resonemang
om budskapet i boken.
på ett utvecklat sätt kan
reflektera runt
huvudpersoner och miljöer i
boken och utifrån egna
erfarenheter tolka och föra
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang
om budskapet i boken.
på ett välutvecklat sätt kan
reflektera runt
huvudpersoner och miljöer i
boken och utifrån egna
erfarenheter tolka och föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
om budskapet i boken.
på ett enkelt sätt kan
beskriva din upplevelse av
läsningen. (Vad du tyckte
om boken.)
på ett utvecklat sätt kan
beskriva din upplevelse av
läsningen. (Vad du tyckte
om boken.)
på ett välutvecklat sätt kan
beskriva din upplevelse av
läsningen. (Vad du tyckte om
boken.)
deltar i bokdiskussionen,
genom att ställa frågor och
framföra åsikter på ett sätt
som till viss del
upprätthåller samtalet.
deltar i bokdiskussionen,
genom att ställa frågor och
framföra åsikter på ett sätt
som upprätthåller samtalet
relativt väl.
deltar i bokdiskussionen,
genom att ställa frågor och
framföra åsikter på ett sätt
som upprätthåller samtalet
väl.
Bedömning:
Underlag för bedömning är:
•
En instruktion du har skrivit
•
Hur bra du är på att förstå instruktioner F/A
Grimstaskolan, Stockholm