Intressen och förmågor, blankett

Elev: för och efternamn.
Klass: skriv här
Datum: dagens
Lärare:för och efternamn
INTRESSEN OCH FÖRMÅGOR
Intressen:
Skriv här
Styrkor:
Skriv här
Svagheter:
Skriv här.
Inre motivation/vilja
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Fantasi /kreativitet
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Socialt samspel
(turtagning, förmåga att
lyssna, initiativ)
LÅG
Relationer/
kommunikation med
jämnåriga
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
HÖG
Kommentar: skriv här.
Självständighet
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Självkänsla
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Självkännedom
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Koncentrationsförmåga
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Förmåga att ta emot
muntlig information i
samtal med en person
LÅG
Kommentar: skriv här.
Förmåga att ta emot
HÖG
muntlig information i
grupp
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Förmåga att ta emot
skriftlig information
LÅG
Förmåga att föra
anteckningar
LÅG
Förmåga att börja –
hålla fokus - avsluta
HÖG
Kommentar: skriv här.
HÖG
Kommentar: skriv här.
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Förmåga att
strukturera, organisera,
planera
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Flexibilitet, förmåga att
byta fokus
LÅG
HÖG
Kommentar: skriv här.
Förmåga att uppfatta
sammanhang
LÅG
Kommentar: skriv här.
HÖG
STUDIEPROFIL
Ljudkänslighet
LÅG
Inlärningskanal
Kommentar: skriv här.
Auditiv
Visuell
Taktil
Kinestetisk
Övrigt
LÅG
HÖG
HÖG
Kommentar: skriv här.
KUNSKAPSPROFIL, KÄRNÄMNEN
Svenska
Uppnår ej mål
skriv här.
Uppnår mål
Tala
skriv här.
Läsförståelse
skriv här.
Hörförståelse
skriv här.
Skriva
skriv här.
Hjälpmedel
skriv här.
Kommentar
Matematik
Uppnår ej mål
skriv här.
Uppnår mål
Huvudräkning
skriv här.
Problemlösning
skriv här.
Redovisning
skriv här.
Hjälpmedel
skriv här.
Kommentar
Engelska
Uppnår ej mål
skriv här.
Tala
skriv här.
Läsförståelse
skriv här.
Hörförståelse
skriv här.
Skriva
skriv här.
Hjälpmedel
skriv här.
Kommentar
Uppnår mål