Kontaktbrev år 5 Vallsta Skola
V. 45-49
Hej!
Här kommer terminens tredje kontaktbrev, hoppas att ni alla har haft ett fint höstlov. Ute är
det ljust och vackert med snön som kommit.  Vissa i klassen tycker att det är roligt att vara
ute i snön och bygga kojor och stoja runt medan andra helst vill vara inne i värmen. Vi
försöker se till så att alla elever är ute på fm-rasten och lunchrasten men att man kan få vara
inne på em-rasten.
Under v. 40-43 har vi i
SO arbeta med ämnet Historia och Medeltiden. Vi har tittat på filmer från UR om Ahmed i
Medeltiden som berättade om olika saker, traditioner och levnadsregler på den här tiden.
Eleverna har tillsammans skrivit en ”medeltidstidning” där de har arbetat två och två med att
skriva olika artiklar om medeltida händelser och saker. Den blev mycket bra och vi har
tillsammans gått igenom den och haft diskussioner kring de olika artiklarna.
I svenska har vi arbetat mycket med läsning och läsförståelse, vi har även haft halvklasser två
gånger i veckan där de arbetat med Pilen samt textsamtal.
I engelska har vi fortsatt att arbeta med kommunikation, att våga prata engelska. Vi har även
arbetat mycket med att läsa texter, läsförståelse samt ordkunskap på olika nivåer.
Under v.45-49 kommer vi att i
I svenska kommer vi att arbeta mycket med grammatik på olika sätt. Vi kommer inte att
jobba med Pilen materialet på samma sätt som förut utan kommer t.ex. att arbeta med de
olika momenten utifrån relevanta texter, samtal, filmer från övriga ämnen. Kommer även att
fokusera på att skriva för hand så att handstilen tränas.
I engelska kommer vi att arbeta med ”The Book about Me” där eleverna ska skapa sin egen
bok om sig själva utifrån givna uppgifter. Här kommer vi att träna på att läsa, förstå och
skriva.
I SO kommer vi att börja med geografi som handlar om Norden. Vi följer programmet
”Geografens testamente Norden” och arbetar med uppgifter kring det. Eleverna kommer att
arbeta både enskilt och i grupp med de olika övningarna. Arbetsområdet kommer att
avslutas med ett litet test på Nordens länder, huvudstäder, flagga m.m.
Varje vecka har klassen IUP-tid på onsdagar efter lunch där alla arbetar med det som de
behöver. Här kommer även grammatikuppgifter i svenska att läggas in. Kanske att de ligger
efter med något arbete, behöver träna på något extra, arbetar med veckans kunskapsmål
m.m. (Detta hjälper jag till med att planera) Var tredje onsdag har de idrott på den här
lektionen.
V. 46 och V. 48 tisdagarna 15/11 och 29/11 kommer eleverna att ha simning.
V.47 på fredagen den 25/11 är eleverna ute på sin prao dag. Eleverna har fått med sig en
lapp hem om det (tisdag 8/11). En skriftlig uppgift delas ut till eleverna några dagar innan det
är dags för praon.
V.48 torsdag den 1/12 kommer vi (år 5 och 6) att åka till Kulturhuset på konsert:
Symhonic Stomp of Sweden. Vi åker abonnerad buss fram och tillbaka.
Vänliga hälsningar
Carina Berglund