Grön Flagg elevmöte 2013-09-20 Närvarande: Hannah (Jupiter), Ebba

advertisement
Grön Flagg elevmöte 2013-09-20
Närvarande: Hannah (Jupiter), Ebba (Saturnus), Hanna (Rönnen), Isak (Rönnen), Linnea
(Pilen), Elsa (Pilen), Stina (Eken), Gabriel (Asken), Ella (Pilen), Gabriel (Pilen), Klara (Linden),
Anton (Björken), Klara (Granen), Josefine (Pilen), Annie (Pilen), Vilgot (Kastanjen), Lotta, Mia.
Årets tema är klimat och energi.
Eleverna hade många bra tankar kring ordet energi.
Eleverna som skulle ha ”Skol Joggen” samma dag konstaterade att det är en slags energi,
rörelseenergi.
”Energi finns i mat, det är bra att äta rätt slags mat som ger bra energi.”
”Om man äter får man energi i kroppen”.
”Elektricitet är energi.”
”Energi dryck och frukt ger energi”.
”Lampenergi”.
”Motorenergi”.
”Elverket ger energi”
”Vind, vatten och sol ger el och energi”
”Big Glenn har byggts i Göteborg och det är ett stort vindkraftverk” berättade en elev.
”Man kan spara på energi i bl.a. kroppen så man orkar springa hela Skoljoggen.”
”Man kan spara på energi genom att ta ur kontakter och stänga av apparater.”
”Att släcka lamporna är ett bra sätt att spara energi”.
Earth Hour är ett världsomfattande energi sparande under en timme.
Många hushåll har fått brev hem om att man kan börja sopsortera matavfall i en brun soptunna.
Många elever kände igen brevet, och visste att matavfallet blir biogas.
I vår restaurang samlar man in matavfallet som skickas vidare för att bli biogas, flera elever hade
uppmärksammat denna information i restaurangen.
Det framkom ett önskemål om att sopsortera mera på skolan t.ex. plast.
Eleverna fick i uppgift att ta reda på vad avdelningarna/klasserna vill göra och ta reda på inom temat
energi.
Nästa barnmöte är den 18/10-13, kl.8.30–8.50
/Mia
Download