Att göra-lista svenska v 38-39
o Läsa tyst i din bänkbok varje dag.
o Bokrecension – skriva och berätta om en bok du läst.
o Läsförståelse – arbetsuppgifter med Cowboyen och
Spågumman.
 Läsförståelse efter att ha lyssnat på text
 Läsförståelse efter att ha läst text på egen hand.
o Läsa med kamrat.
 Högläsning tillsammans ur text.
 Göra självutvärdering - 2 stjärnor, 1 önskan.
 Ge kamratrespons – 2 stjärnor, 1 önskan.
o Skriva argumenterande text kring ämne du valt själv.
”Det här tycker jag”.
o Förbereda muntlig argumentation – kunna berätta
vad du tycker om en sak inför en grupp kamrater.
o Ge respons på kamrats muntliga redovisning av
argument.
 2 stjärnor
 1 önskan
----------------------------------------------------------------o Påbörja läsläxa av utvald kapitelbok:
 Läsa 1 kapitel i veckan.
 Kunna berätta nästkommande vecka vad kapitlet
handlade om.
 Kunna läsa texten högt för en grupp kamrater.