Utbildningsförvaltningen
Vinsta grundskola
Förskoleklass
Screening utifrån Bornholmsmodellen (SV). September.
Årskurs 1
Pröva med tal (MA). Augusti/september.
Förstå och använda tal 1 (MA). Februari.
DLS-bas för skolår 1 och 2 (SV). April/maj.
Årskurs 2
Vilken bild är rätt? (SV). Oktober/november.
Förstå och använda tal 2 (MA). September och februari.
Årskurs 3
Vilken bild är rätt? (SV). Oktober/november.
Förstå och använda tal 3 (MA). September och februari.
Årskurs 4
DLS läsförståelse (SV). September.
Förstå och använda tal 4 (MA). September och februari.
Årskurs 5
DLS läsförståelse (SV). September.
Förstå och använda tal 5 (MA). September och februari.
Extra screening (vid behov)
Svenska
Fonolek (åk 1)
DLS-bas (åk 2)
Bokstavs- och ordkedjor (åk 2-3)
DLS läsförståelse (åk 3)
DLS stavning (åk 4-5)
LäSt (åk 1-5)
ITPA (åk F-5)
Matematik
Utbildningsförvaltningen
Vinsta grundskola
vinstagrundskola.stockholm.se
Matte kartläggning/Tummen upp! (åk 1-5)
Adlers färdighetstest i matematik (åk 1 och 2)
Sida 1 (1)