ARBETSSCHEMA VECKA 41-43 Moment Inlämnat Rättat Stjärna

advertisement
ARBETSSCHEMA VECKA 41-43
Moment
Veckans ord kapitel 5
Glöm inte att skriva en mening om
varje ord (läxa vecka 41)
Veckans ord kapitel 6
Glöm inte att skriva en mening om
varje ord (läxa vecka 42)
Veckans ord kapitel 7
Glöm inte att skriva en mening om
varje ord (läxa vecka 43)
Faktatext utifrån lathunden (finns i
pärmen under svenska)
Personlig beskrivning
Mattearbetsschema till
Mattearbetsschema till
Mattearbetsschema till
Skoldagbok
Skoldagbok
Skoldagbok
Multiplikation med negativa tal
(finns i pärmen)
SO – godkänt på provet om demokrati
och styrelseskick
Engelska – läsa kapitel 2 text 2
Workbook s.
Engelska – läsa kapitel 3 text 1
Workbook s.
Engelska – läsa kapitel 3 text 2
Workbook s.
Läsförståelse (A, B, C eller D)
Läsförståelse (A, B, C eller D
Läsförståelse (A, B, C eller D
Läsa skönlitterär bok på minst 100
sidor.
Inlämnat
Rättat
Stjärna
Bonus
Download