matematik-planering-ak7-kap-20

advertisement
Matematikplanering åk 7 ht 2016 kap 2
Vecka
Du ska kunna
Räkna
40
Siffror och tal.
Positionssystemet.
Hela tal.
Decimaltal.
Multiplikation och
division med 10,
100, 100 osv.
Kapitel
2.1- 2.2
Sid 3643
41 Addition och
subtraktion
Prov/Diagnos
övning
Närmast tusen.
Läxa att hinna
med veckans
beting.
Tävla med
10,100,100
Det matematiska
2.3-2.4
Gruppvis
språket som
Sidan 44- genomgång av
behandlar våra fyra
49
taluppfattningsräknesätt. Term,
test
summa, differens e.tc
Redovisning av
lösningar.
Läxa att hinna
med veckans
beting.
42
Multiplikation
och division med
tal mellan 0 och 1
Vad blir produkten
när du multiplicerar
med tal mindre än 1.
Vad blir differensen
när du dividerar med
tal mindre än 1.
2.5 och
historia
och
samhälle.
Sidan 5053
Luffarschack
Läxa att hinna
med veckans
beting.
43
prioriteringsregler
primtal och
delbarhet.
Prioriteringsdjävulen. 2.6-2.7
Läxa att hinna
Vad ska jag räkna ut Sidan 54- med veckans
först.
59
beting.
Faktorisering och
delbarhetsregler.
44
45
Avrundning och
överslagsräkning.
Höstlov
Vad är skillnaden på
avrundning och att
göra en
överslagsräkning.
46
Problemlösning,
begreps och
kapiteltest.
47
Repetition
48
Prov
Höstlov
2.8-2.9
Sök talet.
Sidan 60- Läxa att hinna
65
med veckans
beting.
Sidan 66- Begreppsspelet.
75
Sidan
208-209
Kapitel 2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards