Fotosyntesen!

advertisement
Fotosyntesen!
Hur funkerar en fotosyntes?
Fotosyntesen är det viktigaste är i människa och djurens liv.
Utan fotosyntesen kan inte vi leva och inte djuren heller.
Lyssna på
fotosyntesen
Klicka här för att lyssna
Om hur fotosyntsen går till.
gjord av
Elin Lustig
Såhär fungerar fotosytensen
 I alla växternas blad tillverkas näring
 Näring får växterna att leva
 Solen skiner på växten och får energi
 Vatten från marken ger också energi
Näringskedjan!
 Solen lyser på blomman
 Grisen äter upp blomman
 Bonden skjuter grisen
 Och bonden får sig en korvmacka
Download