Uppgift till avsnittet om fotosyntesen

advertisement
Uppgift till avsnittet om fotosyntesen
Det här avsnittet kommer att behandlas genom att ni själva får skriva och
berätta. Texten ska behandla följande saker:
 Vad är fotosyntesen? Var och hur sker det?
 Hur påverkar det oss/växter? Vad hade hänt om det inte fanns?
 Hur kommer ”ingredienserna” in i växten.
 Vad gör växten med det som bildas?
 Hur kan processen fortsätta, varför tar inte råvarorna slut?
Skriv en sammanhängande text där du med egna ord beskriver detta. Du får
använda de hjälpmedel som du har tillgång till.
Lämna in till mig må v.23
Jenny
Download