Biologi 2 Växter Instuderingsfrågor

Växter
Repetitionshjälp
Bi-2 Solna gymnasium
1.
Vad är en växt?
2.
Vad är en
a.
kryptogam?
b.
fanerogam?
3.
Vad händer vid fotosyntesen?
4.
Vad har klorofyllet för uppgift?
5.
Vad är rubisko?
6.
Vad är ledningssträngar?
7.
Vad är en vakuol?
8.
9.
Förklara hur det kommer sig att vatten- och landväxter ser så olika ut i sin
uppbyggnad!
Vad skiljer mossor och ormbunkar från fröväxter?
Vattnets betydelse för växten
10. Vad är turgor?
11. Vad är transpiration?
12. Varför är mossor och ormbunkar beroende av vatten för sin fortplantning?
13. Förklara mekanismerna bakom att växten kan ta upp vatten med rötterna,
och hur vattnet transporteras till bladen där fotosyntesen sker!
14. Förklara hur klyvöppningarna påverkas av vattenpotentialen!
15. Beskriv
a.
mossornas könliga fortplantning
b.
ormbunkarnas könliga fortplantning
c.
Jämför kryptogamernas och fanerogamernas fortplantning!
Rotens betydelse för växten
17. Vad är en
a.
enhjärtbladig växt
b.
tvåhjärtbladig växt
18. Ge exempel på en
a.
enhjärtbladig växt
b.
tvåhjärtbladig växt
19. Vad fyller roten för funktion(er) hos växten?
20. Vad kännetecknar rotens
a.
epidermis?
b.
cortex (grundvävnad)
c.
endodermis?
d.
ledningsvävnad?
21. Rita upp ett tvärsnitt av en rot, och namnge de olika delarna!
22. Rita upp ett längdsnitt av en rotspets, och namnge de olika delarna!
23. Förklara hur rottrycket uppstår!
Stammen
24. Vilka vävnader består stammen av?
25. Hur hålls örtstammar upprätta?
26. Vad transporterar
a.
floemet?
b.
xylemet?
27. Vad är
a.
trakeider?
b.
kärl?
28. Vad är
a.
silrörsceller?
b.
följeceller?
29. Vad är en silplatta?
30. Beskriv xylemets uppbyggnad!
31. Jämför trakeider och kärl: Vad finns det för skillnader/likheter?
32. Xylemets uppbyggnad bidrar till att vattnet kan transporteras från rötterna
och marken upp till bladen. Beskriv på vilket vis det gör detta!
Bladet
33. Vad är ”bladnerver”?
34. Vad är
a.
palissadvävnad?
b.
svampvävnad?
35. Vad är en klyvöppning, och vad har den till uppgift?
36. Vad är klorofyll och karoten?
37. Vad fyller ”bladnerverna” för funktion?
38. Rita ett tvärsnitt av ett blad. Markera 12 olika strukturer, och namnge
dem!
39. Jämför palissadvävnad och svampvävnad: På vilket vis påverkar deras
respektive struktur hur de utövar sin funktion?
40. När klyvöppning är öppen är det bra för växten på ett vis – men dåligt för
den på ett annat. Förklara varför klyvöppningarna inte hela tiden kan stå
öppna (eller vara stängda)!
41. Hur regleras klyvöppningens öppning och stängning?
42. Vad är ett aktionsspektrum?
43. Vilka faktorer påverkar fotosynteshastigheten, och hur påverkas den av
dem?
Fotosyntesens biokemi
45. Vilka är utgångsämnena (reaktanterna) i fotosyntesen?
46. Vad bildas vid fotosyntesen?
47. Skriv den kemiska formeln för fotosyntesen (summaformeln)!
48. Fotosyntesen består i själva verket av två delreaktioner. Vad kallas de?
49. Vad är en kloroplast?
50. Rita en kloroplast i genomskärning.
a.
Vad heter de strukturer där ljuset fångas upp?
b.
Vad består dessa strukturer av?
51. Vad har klorofyllet till uppgift?
52. Beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen!
53. Beskriv med kemisk formel vad som händer i den ljusinfångande
reaktionen! Formeln behöver inte vara balanserad.
54. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den
ljusinfångande reaktionen?
55. Beskriv med egna ord vad som händer vid den koldioxidbindande
reaktionen!
56. Redogör för det cykliska förlopp, vid vilket koldioxid fixeras, och
”råvaror” för tillverkning av glukos bildas!
Växternas tillväxt
57. Sex olika faktorer kan sägas påverka hur en växt växer. Vilka?
58. Vad är växthormoner?
59. Vad är delningsvävnader?
60. Förklara hur
a.
ljus
b.
gravitation
c.
fuktighet
d.
temperatur
e.
beröring
f.
växthormoner
påverkar hur en växt växer!
61. Redogör för hur en nybildad växtcell kan växa i storlek!
62. Förklara hur trädens årsringar bildas!