Växter - Andreas undervisning

advertisement
Växter
Bara gröna växter (och cyanobakterier) kan tillverka sin egen näring genom fotosyntesen:
koldioxid + vatten + ljusenergi → druvsocker + syre
Växtcellen
Cellvägg av cellulosa.
Klorofyllkorn = kloroplaster = små korn
av det gröna färgämnet klorofyll.
Vakuol = vattenfylld blåsa som gör
cellen stel.
vakuol
Blomma
- Befruktning (könlig förökning) hos
fröväxter.
- Innehåller könsorganen ståndare
(hane) och pistill (hona).
- Övriga växter förökar sig med
sporer.
Frukt med frön
- Det som blir kvar av blomman
efter befruktningen.
- Fröet innehåller en grodd som
kan bilda en ny planta.
Blad
- Fångar in solenergi med hjälp av
klorofyll.
- Tar upp koldioxid och släpper ut syre
genom klyvöppningar.
- Tillverkar druvsocker genom
fotosyntesen.
Stjälk
- Ger stöd så att växten kan växa
sig hög.
- Transporterar vatten och
näringsämnen i kärl.
- Kallas stam hos träd och buskar.
Utlöpare
- Könlös förökning.
Rot
- Suger upp vatten och närsalter
(gödning) från jorden.
- Håller fast växten i marken.
Download