Skriv i ditt häfte + uppgifter
§  Under fotosyntesen uppkommer socker och syre av vatten
och koldioxid.
§  Socker är näring som växterna skapar. Den innehåller
enegeri som behövs för levnadsfunktioner och tillväxt.
§  Fotosyntesen sker i växternas klorofyllkorn.
§  Solljusets energi binds i sockret som uppkommer under
fotosyntesen.
§  Under fotosyntesen producerar växterna syre och näring
till alla organismer.
§  Rita en näringskedja i ditt häfte.
§  Gör uppg. 1-3 på s. 17.
§  Arbetsbladet
§  Läxa: Gör uppgifterna klara och läs st. 4