Instuderingsfrågor fotosyntesen

advertisement
Instuderingsfrågor fotosyntesen
1. Vilka är gaserna?
……………
……………
2. Vilken gas behöver du för att leva?
3. Vilken gas andas du ut?
4. VARFÖR andas växterna in koldioxid?
5. Varifrån får växterna sin energi?
6. I vilket ämne bygger växterna in den energin?
7. Vad kallas den speciella kemiska reaktionen?
8. Varför kör växterna fotosyntesen?
 För att vi ska få mat
 För att spara solenergin till sej själv
9. Skriv reaktionsformeln för fotosyntesen.
10. Vad kallas den reaktion som vi använder oss av för att förbränna kolhydrater?
11. Varför andas du in syre?
12. Använder sig växterna av cellandningen?
Download