Rita en blomma och placera ut delarna

advertisement
Övningsprov Ekosystem
Rita en blomma och placera ut
delarna
Pistill, ståndare, pollenslang,
kronblad, fröämne, foderblad,
äggcell, stjälk
Förklara hur en fröväxt förökar
sig
Fröväxter har någon sorts blomma
Skriv formeln för fotosyntesen
Vilken nytta har vi och djuren av
fotosyntesen?
Vilken nytta har växterna av
fotosyntesen?
Skriv formeln för cellandning
Vilken nytta har vi och växterna av
cellandning?
Varför har alger olika färger?
Urdjur är mycket viktiga för livet,
men dödar också väldigt många
I vilket sammanhang är de dödliga/
livsviktiga?
Är svampen mer lik ett djur eller
en växt?
Motivera!
Förökar sig mossor med sporer
eller frön?
Med vad förökar sig ormbunkar?
En lav lever i symbios, hur?
Vilken nytta har svampen och
algen av varandra i en lav?
Rita en näringskedja
Varför är nedbrytare viktiga?
Varför måste det finnas färre
topkonsumenter än producenter?
Hur vet man om en plats är
näringsrik eller näringsfattig?
Varför finns getingar/ fästingar/
mögelsvamp/ maskrosor?
En vanlig fråga, hur kan en biolog
svara på den frågan?
Download