Malmö stad
Rörsjöskolan
Lokal pedagogisk planering
No
v34-51
Ansvarig lärare: åk 3
Inledning
Vi arbetar med fotosyntesen Sagan om herr Qvist och fotosyntesen Vi arbetar
med kretsloppet.
Planering för elever, lärare och föräldrar
Mål
- detta ska du
lära dig
Hur träden får sin näring. Förstå växter och träds betydelse för allt levande.
Vad orden koldioxid, syre, klorofyll betyder. Att det viktigaste för trädet är
solen och vatten
Undervisning
Läsa Sagan om herr Qvist och fotosyntesen. Rita, skriva,
- så här ska vi arbeta klippa och klistra in i So-boken. Samtala med läraren och kamrater om trädens
och växternas betydelse för oss. Experimentera i köksträdgården. Gräva ner
olika föremål, dels från naturen och dels konstgjorda. Gräva upp igen efter 3
veckor. Skriva i experimentboken.
Berättar för läraren och kamrater hur du har tänkt.
Använder orden klorofyll, koldioxid syre på rätt sätt. Tittar i So- boken
tillsammans med en kamrat och berättar om det som du har klippt, skrivit och
ritat. Förklarar för läraren och kamraterna vad som hände med experimentet,
Prestation
om det var vad du hade förväntat dig.
- hur visar du vad
du lärt dig
Bedömning
- detta kommer att
bedömas
Jag visar att jag har förstått fotosyntesen genom att berätta för läraren och
kamrater hur det fungerar.
Jag visar att jag förstår orden koldioxid, syre, klorofyll genom att använda dem
rätt i meningar.
www.malmo.se/rorsjoskolan