BLANDADE INSTUDERINGSFRÅGOR
Ni kan använda dessa frågor för att starta tankegångar men kan inte ses som
exempelfrågor inför nationellt prov.
1. Vilket energirikt ämne tillverkar växterna genom fotosyntesen?
Druvsocker
2. Hur går fotosyntesen till? Beskriv med ord och kemiska beteckningar.
Förklaring 1
Förklaring 2
3. Vad är klorofyll och vad behövs det till?
Det gröna färgämne som finns i växterna. Klorofyll hjälper till vid
fotosyntesen och fångar upp solenergin.
4. Vad innebär begreppet cellandning? Var sker det? Beskriv med ord och
kemiska beteckningar.
Förklaring 1 det är omvänt mot fotosyntesen och är den process som
både djur och väster använder för att använda sig av energin i
druvsockret.
5. Nämn skillnader mellan djur och växter.
Djurceller saknar cellvägg
Djurceller saknar klorofyll
Djur har ingen fotosyntes
Djur kan i allmänhet förflytta sig
6. Försök förklara varför katter som inte växt upp bland människor är rädda
för oss. Använd gärna ord som medfött beteende , instinkt och präglad.
De flesta djur har ett medfött beteende att fly när de träffar på
okända varelser. Om de från tidig ålder vants vid det som instinktivt
känns hotfullt så försvinner motivationen att fly. Detta är en form av
inlärning. Om en katt föds bland människor präglas den även på oss.
7. Vad menas med kamouflage?
Ett sätt för djur att dölja sig i den närliggande omgivningen. Det
används av rovdjur för att kunna närmas sig byten oupptäckta och
även av djur som vill gömma sig för att undvika att bli uppätna.
8. Vad händer i puberteten och i vilken ålder brukar den inträffa?
Finns mycket att läsa om på nätet, här är en länk.
9. Det finns flera olika typer av preventivmedel. Ge exempel och ge någon
fördel/nackdel.
Läs mer om preventivmedel här.
10. Vad står begreppet HBT för?
Homosexuella, bisexuella och transpersoner. Läs mer här.
11. Varför är det svårt att hitta ett botemedel mot HIV?
HIV är ett virus som gömmer sig inne i våra blodkroppar. HIV har
dessutom förmågan att ändra sina egenskaper.
12. Hur kommer det sig att hjärtat får arbeta hårdare hos en rökare än hos
en icke-rökare?
Kroppens syreupptagningsförmåga försämras och då måste hjärtat
arbeta hårdare eftersom blodet innehåller mindre syre.
13. Förklara följande begrepp: Population, nedbrytare, näringskjedja.
14. Beskriv kolets kretslopp, rita gärna.
Exempel här.
15. Beskriv vattnets kretslopp, rita gärna.
Exempel här.
16. Vad benas med begreppet försurning? Vad kan vi göra för att motverka
det?
17. Vad menas med begreppet växthuseffekten? Vad kan vi göra för att
motverka den?
18. Varför behöver vi äta? ( väldigt öppen fråga och försök gå hela vägen till
cellnovå)
19. Förklara hur syret i luften kommer hela vägen ut till våra celler, ta upp
vilka organ som behövs för att detta ska fungera.
20.Vilken nytta har vi av vår hud?
21. Var i kroppen bildas de röda blodkropparna?
22.Vår kropp behöver kunna skicka signaler till dess olika delar, nämn två sätt
som detta kan ske på.
23.Vad är det som gör att vi har likheter med våra föräldrar?
24.Vad menas med följande begrepp: gen, DNA, kromosom, dominant och
recessiva anlag, kloning.
25.Vad är det som skiljer vanlig celldelning från könscelldelning, varför är det
viktigt att denna skillnad finns?