Vad är en näringskedja? Hmm jo en näringskedja är

advertisement
Vad är en näringskedja?
Hmm jo en näringskedja är tillexempel om
du har en morot. Sen äter en gris
tillexempel upp moroten. Sen slaktar man
grisen och det blir tillexempel en
hamburgare. Sen äter en människa upp
hamburgaren då får vi vår energi. Det är
en näringskedja.
Vad är fotosyntesen?
Jo fotosyntesen är då solen lyser på en
växt och växten drar in solenergi. Växten
drar också in vatten från jorden och
koldioxid från luften. Det är då växten gör
sin egen näring. Det slänger sen ut syret
som blir över. Då blir det druvsocker eller
glukos som vissa säger. Det är en
fotosyntes.
Download