Optimum – de sju insikterna, omformulerade för en åttondeklassare

SÄN – 7 insikter
O
1
Tina Nilsson Rehnberg i samråd med Leo, 14 år
ptimum – de sju insikterna, omformulerade för en åttondeklassare...
. ”Energiprincipen”
Energi krävs för allt arbete. Man kan inte skapa ny energi eller förstöra den, utan bara göra
om den från en form till en annan, ungefär som när vatten ändrar form från vätska till ånga när
det kokar eller till is när det fryser– vattnet finns kvar, fast i en annan form. Man måste till
exempel tillföra ny elenergi varje gång man behöver den till någon elektrisk pryl och den
energin måste tas någonstans ifrån. Ofta blir det också restprodukter när man ”producerar”
energi, som man måste ta hand om på något sätt och som påverkar miljön, t ex kärnavfall,
luftföroreningar vid kolförbränning m m.
Tänk efter vilka energikrävande prylar du verkligen behöver!
2
. ”Allting sprider sig”
Om vi pumpar ut gift i en sjö, kan vi inte lita på att det stannar där, för liksom allt annat
sprider vattnet sig. Djur dricker ur sjön, vattnet avdunstar och gifter följer med. Idag kräver
allt fler produkter batterier, varav många innehåller kvicksilver. Kvicksilver är väldigt giftigt
och sprider sig genom bland annat luften och via fiskar som fått i sig det i förorenat vatten.
Om människor får i sig kvicksilver finns det kvar i kroppen hela livet ut och kan påverka både
nervsystem och fortplantningsförmåga. Om batterierna slängs i batteriholkar, kan man
kontrollera spridningen mycket bättre. Ett annat sätt att begränsa spridningen är ju förstås att
inte använda så mycket giftiga ämnen.
Använd återuppladdningsbara batterier!
3
. ”Fotosyntesen är grunden för allt mänskligt liv”
Fotosyntesen handlar inte bara om att omvandla koldioxid till syre, utan mycket mer än så.
Genom fotosyntesen produceras ju faktiskt levande materia och ordning ur död materia och
kaos. Naturen ger oss mat som grönsaker och frukt och syre att andas. Utan gröna växter
skulle inget mänskligt liv finnas och vi har fotosyntesen att tacka för väldigt mycket.
Vi är helt enkelt beroende av att bevara en bra balans med naturen för att överleva.
Om vi åt grödorna direkt istället för att mata djuren med dem, skulle dessutom väldigt
många fler kunna äta sig mätta.
Ät så mycket vegetarisk och giftfritt odlad mat som möjligt!
SÄN – 7 insikter
4
Tina Nilsson Rehnberg i samråd med Leo, 14 år
. ”Ekosystemen upprätthåller livets förutsättningar”
I ett ekosystem samarbetar levande organismer med varandra och omgivningen inom ett
speciellt område. Detta samarbete är bl a en förutsättning för att fotosyntesen skall göra
maximal nytta. Ett exempel på när det inte funkar, är då vi genom vår biltrafik släpper ut så
mycket koldioxid att ozonlagret runt jorden riskerar att förstöras. Vi måste försöka leva i
balans med naturen och inte bryta viktiga kedjor och kretslopp.
Cykla eller åk tåg hellre än bil och flygplan!
5
. ”Allt liv är fundamentalt sett ett”
DNA heter den genetiska kod som finns i alla levande celler. Den här koden/informationen
ser likadan ut i alla organismer, vare sig det är en mask eller en människa. När man transplanterar organ, kan man ibland använda delar från grisar till människor eftersom våra organ är så
lika. Vem vet på vilka andra sätt vi liknar andra arter? Vi har alla samma ursprung.
Visa respekt för allt liv!
6
. ”Allt hänger samman”
Det mesta vi gör påverkar vår omgivning på något sätt. Effekten av en enstaka liten handling
kan sprida sig som ”ringar på vattnet”. Om vi till exempel tar emot alla nya gratistidningar vi
erbjuds på stan, blir det snart rätt skräpigt på gator och spårvagnar. Massor av träd har fällts
för att göra alla tidningar, mycket energi har gått åt vid pappersproduktionen och sopberget
blir ännu större när vi till slut slänger alla tidningar. Det du gör spelar roll.
Säg nej tack till nya gratistidningar som du inte behöver!
7
. ”Varje art har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar”
Människan är bara en av väldigt många arter. Ingen vet hur naturen påverkas om en aldrig så
liten beståndsdel förändras eller tas bort. Vi måste tänka framåt och välja klokt – vi är inte sist
i kedjan! Vad är det som säger att människans behov är viktigare att tillgodose än andra
arters? Många djur får t ex lida för vår skull för att vi vill ha deras pälsar, betar eller något
annat. Smink och annat testas ofta på djur först.
Välj produkter som inte är testade på djur som plågats eller fått
offra livet för vår skull!