År 9
Första världskriget och ryska revolutionen
Under århundradena före år 1914 växte fiendskapen mellan Europas stora länder.
Varje land ville själv vara rikast och mäktigast. Därför försökte länderna hindra
varandra från att utvecklas och tjäna pengar. De var dessutom osams om kolonier i
Afrika och Asien och det fanns gamla krig att hämnas för.
Alla trodde att det skulle bli krig och länderna satsade enorma summor på att rusta
upp sina arméer. Ett blodigt världskrig bröt ut, där nya vapen förändrade
krigssituationen radikalt. Kriget förändrade även Europas karta och skapade
grogrund för kommande världskrig.
Efter avslutad kurs skall du :







kunna redogöra för bakgrunden till krigsutbrottet.
veta vad som utlöste kriget och vilka länder som krigade mot varandra.
kunna redogöra för hur kriget utkämpades.
känna till de nya vapen som användes och hur kriget påverkade soldater och
civilbefolkning.
känna till hur propaganda användes i kriget.
kunna redogöra för krigsslutet och freden i Versailles.
kunna berätta om världskrigets inverkan på Ryssland samt utvecklingen under
revolutionen.
Materiel:
Kompendie
So-rummet.se
Youtube (föreläsningar)
Mediapoolen
Anteckningar
Film
Kursen avslutas med ett prov. Tid för detta bestämmer vi gemensamt.