Mål att uppnå efter genomgången kurs

advertisement
världskrigens tid
Denna period mellan 1870-1945 präglades av stor oro i hela världen: det var en våldsam tid med
ekonomiska kriser, ideologiska strider och två världskrig. Men berodde verkligen allt elände på
enskilda personer som Hitler, Mussolini och Stalin?
Du väljer själv i vilken ordning de olika uppgifterna i häftet ska göras, men jag kommer att
följa veckoplaneringen för att skapa sammanhang och översikt över epoken.
Preliminär planering
Vecka 15
Första världskriget
s. 457-467
Vecka 16
Första världskriget
s. 457-467
Vecka 17
Sovjetunionen och Nazi-Tyskland
s. 476-481, 484-485, 488-491
Vecka 18
Nazism + bildanalys av propagandaaffisch
Förintelsen
s. 484-485, 488-491
s. 514-515
Vecka 19
Andra världskriget
s. 498-508, 511-517
Vecka 20
Uppsamling inför provet
Skriftligt prov tisdag 18/5
Vecka 21
Studiedag
Filmvisning
Vecka 22
Filmvisning och filmanalys
Vecka 23
Avslutande lektioner
Obligatoriska källor inför provet
Levande historia, s. 457-467, 479-481, 484-485, 488-491, 498, 506-508, 511-517
+ lektionsanteckningar, övningar och stenciler
Extrauppgifter
Bildanalys av propagandaaffischer och andra fördjupningsuppgifter: säg till mig ifall du är
intresserad!
Betygskriterier i kortformat
G: Du är aktiv under lektionerna och har grundläggande kunskaper om världskrigens tid enligt
målsättningen nedan.
VG: Du har goda kunskaper som du använder för att förklara, reflektera och besvara frågor om orsaker och
konsekvenser. Du har viss analysförmåga och jämföra epoken med andra tidsepoker.
MVG: Du har mycket goda kunskaper. Du kan göra djuplodande slutsatser och motivera åsikter. Du kan
resonera kring epokens betydelse för senare tid. Du kan värdera epoken ur olika perspektiv.
Mål och syfte med denna kurs
— Kunna förstå orsaker och faktorer bakom skeenden och händelser
— Se samband och skillnader mellan krigen
— Ha kunskap om vad nazism och kommunism står för
— Upptäcka typiska drag för varje epok
— Reflektera över arv till nutid
— Väcka känslor och ge intryck
— Få övning i käll- och bildanalys
— Utveckla insikt om propagandans betydelse
Viktiga punkter att tänka på inför provet
— Fokusera på de stora dragen först, ta detaljerna sist!
— Bakomliggande orsaker
— Viktiga och avgörande händelser
— Betydelsefulla vapen, uppfinningar, metoder
— Förstå propagandans roll
— Kunna analysera politiska affischer
— Följder på kort och lång sikt
— Kunna se orsakssamband
— Känna till viktiga platser och personer
— Imperialismens orsaker och konsekvenser
— Typiska fakta och särdrag för varje krig
Olika tips och länkar
På min hemsida www.friman.info.se finns det spännande länkar och andra nyttiga saker. Det är
mycket fakta att lära sig så börja plugga direkt.
Lycka till!
/Johan
Instuderingsfrågor
Första världskriget
1. Varför bildade man allianser? Vad var trippelalliansen och trippelententen?
2. Vilka faktorer låg bakom första världskriget?
3. Mellan vilka år varade första världskriget?
4. Vad var typiskt för första världskriget?
5. Jämför väst- och östfronten. Vilka skillnader finner du?
6. Vilka nya vapen slog genom under kriget?
7. Varför gick USA med i kriget?
8. Vilka förlorade kriget?
9. Vilka följder fick freden i Versailles? När blev det fred?
10. Redogör för Tysklands hårda fredsvillkor!
Tyskland
11. Beskriv kortfattat situationen i Tyskland 1920-1933.
12. Vilka drabbades värst av de ekonomiska kriserna i Tyskland?
13. Vad var dolkstötslegenden?
14. Vad är anti-semitism? Vad det något nytt i Europa under mellankrigstiden?
15. Vilka samhällsgrupper var det som främst röstade på Hitler?
16. Hur kunde nazisterna ta makten?
17. Beskriv typiska drag och fakta för nazismen!
Sovjetunionen
18. När bildades Sovjetunionen?
19. Vad är kommunism?
20. Ryska revolutionen var folkets uppror mot tsardömet, men vem hade makten i
verkligheten efter revolutionen?
21. Vad gjorde man med misstänkta anti-revolutionärer?
22. Varför utrotade Stalin de självägande bönderna?
23. Vad var kolchoser och sovchoser?
24. Hur styrdes ekonomin i Sovjetunionen?
Andra världskriget
25. Mellan vilka år varade det andra världskriget?
26. Vilka tre utrikespolitiska mål hade Hitler?
27. Vilka var axelmakterna?
28. Vad menas med blixtkrig?
29. När stod axelmakterna på höjden av sin makt?
30. Hur drogs USA med i kriget?
31. Varför släppte USA atombomber över Japan?
32. Vilka nya vapen dominerade under andra världskriget?
33. Vilka följder fick det andra världskriget?
Download