Andra världskriget

advertisement
Andra världskriget
Elevens namn
Datum
Skola
Lärarens namn
( Inledning)
Skriv här vad ditt fördjupningsarbeta ska handla om, och varför du har valt det ämnet.
(Redovisning)
exempel:
Andra världskriget
Andra världskriget pågick 1939 till 1945. Det var en ännu större katastrof än första
världskriget. Kriget omfattade fler länder och det dog många fler människor. Första
världskriget utspelade sig mest i Europa och dess närhet. Andra världskriget omfattade
däremot större delen av världen.
Bakgrunden
Tyskland hade påtvingats hårda fredsvillkor efter första världskriget. Det skapade
revanschlust i Tyskland, något som nazisterna och deras ledare Hitler utnyttjade.
När Hitler kom till makten 1933 inledde Tyskland en aggressiv politik. Tyskland började
kräva att tyskspråkiga områden i grannländerna skulle överlämnas till Tyskland.
År 1936 gick Tyskland i förbund med två andra utrikespolitiskt aggressiva
länder: Italien och Japan. Som förbundna kallas länderna axelmakterna. År 1938 anslöts
Österrike till Tyskland. Tyskland tilltvingade sig också områden i Tjeckoslovakien
(nuvarande Tjeckien och Slovakien). På våren 1939 tog de hela Tjeckoslovakien.
(Sammanfattning)
Här skriver du det viktigaste från ditt fördjupningsarbete och vad du har lärt dig av ditt arbete.
(Källhänvisning)
Här skriver du vilka källor du har använt. Med andra ord, var du har hittat information som du
har använt i ditt arbete.
Download