Begreppsläxa v 39 Fil

advertisement
Begreppsläxa V 39 - ”Hitlers väg till makten”
Läxförhör på fredag.
Nationalsocialistiska
Tyska Arbetarpartiet
Det officiella namnet på Nazistpartiet som Hitler kom att bli
ledare för.
Führer
(Tyska) Ledare, den titel som Adolf Hitler använde sig av i sitt
parti - Nazistparitet.
Mein Kampf
Titeln på den bok som Hitler skrev medan han satt i fängelse.
I den förs det fram som helt naturligt att den starke har rätt att
bryta ner den svagare - kamp = ett naturligt tillstånd.
Versaillesfreden
Fredsavtalet som skrevs efter första världskrigets slut där
Tyskland tog på sig skulden och blev satta att betala ett enormt
krigsskadestånd på 132 miljarder till Frankrike.
Hyperinflation
När pengarna tappar sitt värde i en okontrollerad och rasande takt.
Rikskansler
Rikets främsta kansler (minister) - Regeringschefen.
Propaganda
Att försöka skaffa sig anhängare genom att systematiskt sprida,
ofta osakliga överdrifter - styra människors åsikter i en bestämd
riktning.
Koncentrationsläger
Fångläger för civilpersoner, ofta politiska fångar.
En beteckning som tillkom vid början av 1900-talet, men mest
kopplat till nazityska läger före och under andra världskriget.
Fascism
Italiensk politisk massrörelse, grundad av diktatorn Benito
Mussolini.
Föraktade demokrati - ville ha en stark karismatisk ledare.
Antisemitisk
Judefientlig - fientlig inställning mot judar och judendom.
Download