Varför? - Transtenskolan

advertisement
Orsaker till Andra Världskriget.
Lars Hindrum, Prästängsskolan, Eksjö – www.lektion.se





Efter 1:a VK
begränsades Tyskland
hårt.
Skadestånd på 132
miljarder guldmark.
Liten armé.
Blev av med Polen.
Bräcklig demokrati
skapades i Tyskland
(Weimarrepubliken).
Missnöjet är stort –
befolkningen tycker de
blir straffade för hårt.
 De trycker mer pengar
för att betala av
skulden –
hyperinflation.
 Frankrike ockuperar
Ruhrområdet där
många industrier
ligger.


Ett rykte gick i
Tyskland om att de
egentligen inte alls
tvingats kapitulera
under 1:a VK. Ryktet sa
att det var förrädiska
politiker, kommunister
och judar som låg
bakom Tysklands
förlust.
Det glada 20-talet.
Ekonomin gick bra i
världen.
 1929 kraschade börsen
i New York och öven en
natt blev människor
arbetslösa och
utblottade.
 Krisen spred sig till
Europa.

Bildades 1919.
Ville ha upprättelse
efter 1:a VK.
 Hitler blev ledare 1921.
Han var en ”omtyckt”
ledare.
 Försökte göra
statskupp 1923 –
Ölkällarkuppen.
 Sattes i fängelse och
skrev ”Mein Kampf”.


Bytte taktik – ta
makten på
demokratiskt vis.
 1932 blev NSDAP
största parti i Tyskland.
 I januari 1933 blev
Hitler rikskansler.






Riksdagshuset i Berlin i
brand – kommunister
fängslades.
Demokratin upphävdes.
Gestapo –
säkerhetspolisen bildas
Hitler rensade ur sitt
eget parti.
Judisk och
motståndslitteratur
bränns i ett bokbål i
Berlin.
President von
Hindenburg dör –
Hitler blir ”Führer”.
 OS hålls i Berlin 1936 –
stor triumf för Hitler
 Versaillesfreden
upphävs.
 Hitler och militären
beslutar att Tysklands
befolkning behöver
”Lebensraum”.





Österrike tvingas i union
med Tyskland 1938.
Alla judar får ett J i
passet och en
judestjärna på kläderna.
1938
Kristallnatten – judars
affärslokaler och
synagogor
vandaliserades.
I ett tal i riksdagen gav
Hitler judarna skulden
för att ett nytt världskrig
höll på att ta fart.
Den 23 augusti 1939
skriver Sovjets och
Tysklands
utrikesministrar på ett
icke-aggresions-avtal.
Länderna lovar att inte
gå till anfall mot
varandra.
 En vecka senare
utbryter kriget.

Download