PowerPoint-presentation

advertisement
ANDRA VÄRLDSKRIGET
TYSKLAND
Om Tysklands krigsframgångar
MARSCHERAR
VÄSTFRONTEN
Även fast Frankrike och Storbritannien
förklarat Tyskland krig i september 1939
så hände inte så mycket på västfronten
innan maj 1940, det så kallade
”Låtsaskriget”
Tyskland överraskade fransmännen och
britterna och Frankrike kapitulerade efter
sex veckor.
Nästan hela den allierade styrkan trängdes
ut mot havet och en stor del räddades
genom att hämtas med båtar till England i
vad som kallas ”undret vid Dunkerque”
Storbritannien stod nu ensamt och
Tyskland förberedde invasionen genom att
försöka förinta det brittiska flygvapnet
Då det inte gick försökte man svälta ut
landet genom att sänka alla fartyg med
varor från USA
Man terrorbombade brittiska städer,
SYDFRONTEN
Benito Mussolini hade varit
Italiens diktator länge och ville nu
skapa ett nytt romarrike
Planen var att ta makten över
Balkan och Nordafrika
Italien misslyckas totalt både i
Grekland och i Nordafrika
Hitler planerar att invadera
Sovjetunionen men kan inte göra
det förrän läget i Sydeuropa är löst
Tyskland invaderar Jugoslavien
och Grekland, och skapar
”Afrikakåren” som med general
Rommel snabbt vinner stora segrar
mot britterna i Nordafrika
ÖSTFRONTEN
Efter att ha segrat i Västeuropa, i Sydeuropa och i
Nordafrika kan Hitler ägna sig åt det han hela tiden
planerat, att invadera det gigantiska Sovjetunionen
3 miljoner tyska trupper går den 22 juni 1941 in i
Sovjetunionen
Stalins röda arme var dåligt rustad och dåligt
förberedd, Stalin var chockad
Flera miljoner ryska soldater togs till fånga och
tyskarna stod bara några mil från Moskva när
vintern kom
Hitler hade räknat med att vinna snabbt och den
tyska armen var inte rustad för att kriga i den ryska
vintern
PEARL HARBOR
Japan, som under många år utvidgat sitt
rike i Östra Asien och i Stilla havet lider
brist på olja
USA vägrar att sälja olja till Japan
Japan tror att de kan tvinga USA till att
ge upp om man agerar snabbt och hårt
Planen blir att i en enda attack förinta den
amerikanska flottan i Still havet
Den 7 december 1941 slår Japan till mot
Pearl Harbor
VÄRLDEN I KRIG
Axelmakterna
Tyskland: Adolf Hitler
Japan: Kejsare Hirohito
Italien: Benito Mussolini
De allierade
Sovjetunionen: Josef
Stalin
Storbritannien: Winston
Churchill
SLUTSATSER
Andra världskriget brukar ofta beskrivas som
en kamp mot ondskan. Hur kan det komma
sig och vilka var likheterna mellan
axelmakterna?
Sverige fortsätter att stå utanför kriget, men
man låter tyska trupper resa genom Sverige
till det ockuperade Norge. Skulle Sverige
kunna ha agerat annorlunda och vad skulle
konsekvenserna i sådant fall ha blivit, tror
du?
Download