Instuderingsfrågor - Världskrigens tid

advertisement
Instuderingsfrågor - Världskrigens tid
Första världskriget
1. Vad betyder La belle époque?
2. Hur förändrades befolkningen i början av 1900-talet?
3. Varför mördades många statsmän och kungligheter runt 1900?
4. Vilka var orsakerna till första världskriget?
5. Vilken var den avgörande händelsen för att det blev krig?
6. Vad var Svarta veckan?
7. Vilka länder ingick i Trippelalliansen (centralmakterna) och Trippelententen?
8. Vilka länder var neutrala?
9. Vad var Schlieffenplanen?
10. Hur inleddes kriget?
11. Vad var Undret vid Marne?
12. Vad var Skyttegravskriget?
13. Vad hände vid Verdun?
14. Hur gick kriget till havs?
15. Vad skilde kriget vid Östfronten från Västfronten?
16. Vilken avgörande händelse ledde till ett avgörande i kriget?
17. Vad hände vid Versaillesfreden?
18. Hur var situationen i Sverige?
Konsekvenser av Kriget
1. Vem var Lenin?
2. Vad var Den blodiga söndagen?
3. Vad var Oktoberrevolutionen?
4. Vilka var Bolsjevikerna?
5. Vad var Dolkstötslegenden?
6. Hur uppstod Tysklands ekonomiska kris?
7. Var var Hyperinflationen?
8. Vad var Den stora depressionen?
9. Vad var Svarta torsdagen?
10. Vem vann kriget?
11. Vad var NF?
Mellankrigstiden
Vad var Ölkällarkuppen?
Varför kallades det Det glada 20-talet?’
Vad var The New Deal?
Vilka idéer och förklaringar gjorde Hitler och nazistpartiet populärt?
Hur fick Hitler makten i Tyskland?
Vad var SS, SA, Gestapo och Hitlerjugend?
När och hur blev Österrike och Tjeckoslovakien en del av Tyskland?
Vad menades med begreppet Fred i vår tid?
Hur behandlades judarna i Tyskland?
Vad var Nürnberglagarna?
När fick Sverige allmän och lika rösträtt?
Vad var Skotten i Ådalen?
Andra världskriget?
Hur fick Mussolini makten i Italien
Vad är Fascismen?
Vad var Molotov-Ribbentrop-pakten
Hur startade Andra världskriget?
Vilka var orsakerna till att Andra världskriget bröt ut?
Vad var Blixtkriget?
Vad händer 9/4 1940?
Vad var Vinterkriget?
Vad var Låtsaskriget?
Vad var Undret vid Dunkerque?
Vad var Slaget om Storbritannien?
Vad var Blitzen?
Vad var Operation Barbarossa?
Vad hände vid Stalingrad?
Vad hände vid El-Alamein?
Vad hände vid Pearl Harbour?
Vad hände vid Kursk?
Vad var D-dagen och Operation Overlord?
Vad hände vid Hiroshima och Nagasaki?
Vad var Den slutliga lösningen och Förintelsen?
Hur hanterade Sverige Tyskland under kriget?
Vad var samlingsregeringen?
Konsekvenser av kriget
Vad menas med Supermakter?
Varför bildades FN?
Vad var Marshallhjälpen?
Personer att känna till
Otto von Bismarck
Vilhelm II
Franz Ferdinand
Gavrilo Princip
Lenin
Trotskij
Kerenskij
Woodrow Wilson
Mussolini
JM Keynes
Franklin D Roosevelt
Von Hindenburg
Josef Stalin
Winston Churchill
Vidkun Quisling
Joseph Goebbels
Herman Göring
Heinrich Himmler
Harry S Truman
Per-Albin Hansson
Download