Mellankrigstiden 1919-1939

advertisement
Mellankrigstiden 1919-1939
Det ekonomiska läget
• Europa var utblottat,
politisk oro, fattigdom
och arbetslöshet
• Industrialisering och
kapitalistisk
marknadsekonomi var
rådanden i Europa och
USA.
• Stor tro på utveckling,
ledde till förtvivlan vid
börskraschen i New
York 1929
Italien
Ekonomin
• Arbetslöshet och
inflation
• Arbetarna
protesterade och
strejkade
• Desperata
människor
plundrade affärer
och våldet spred
sig
Fascisterna - svartskjortorna
• Benito Mussolini
bildade partiet
fascisterna
• Ville stoppa
kommunismen och
skapa arbeten. Ville
leda och skapa Det
Romerska riket åter
• Hånade demokratin
Mussolini som diktator
• Oktober 1922
marscherade 200 000
fascister/svartskjortor till
Rom
• Mussolini fick makten av
kungen
• ”Ledare har alltid rätt”.
”Våldet är något mäktigt
och fint” menade
Mussolini. Han beundrade
det starka och föraktade
det svaga
Kriget i Abessinien (Etiopien)
• 1935 startade
Mussolini ett
anfallskrig
• Ville dela ut jord i
Etiopien till arbetslösa
italienare
• Brutalt krig, med
giftgas och etniska
utrensingar av
lokalbefolkning
Varför han ändå blev populär
• Sociala reformer:
semester, folkpension,
sjukförsäkring
infördes
• Arbetslösheten
minskade och lönerna
ökade mot slutet av
1930-talet
Sammanfattning – Mussolini och Italien
• Hög arbetslöshet och inflation i Italien på
20-talet
• Mussolini tog makten 1922 – svartskjortor
marsch mot Rom
Tyskland
Ekonomin
• Stor inflation och
arbetslöshet –
• Inflationen – man tryckte
mer och mer sedlar. Det
fanns sedlar med valören
20 miljarder mark
• Efter kriget hade en
demokratisk regering
tillsatts Weimarrepubliken
Nazisterna - brunskjortorna
• NSDAP –
nationalsocialistiska tyska
arbetarpartiet – bildade
1920
• Ledaren blev Adolf Hitler
• Stod fascismen nära. Ville
ha stark ledare, var mot
kommunismen och var
starkt rasistisk
Nazismens rasism
• Ariska rasen sågs som den
främsta – germanska –
denna ras behövde
”lebensraum”
• Andra folk var lata, fega
och ointelligenta
• Judarna var den sämsta
rasen, beskyllde dem både
för kommunismen och
vinstprofiterande
kapitalism
Weimarrepublikens fel
• Man ansåg att sittande
regering hade orsakat
Tysklands problem, när de
skrev på Versaillefreden –
gett det tyska folket ”en
dolkstöt i ryggen”
• Den lilla mannen hyllades
– den som gjorde sin plikt
för fosterlandet
Hitler i fängelse 1923
• Försökte göra
statskupp
• I fängelset skrev han
boken ”Mein kampf” –
Min kamp
• Här stod det att
Tyskland skulle rensas
från underlägsna raser
1932 Hitler tar makten
• I val det året fick partiet flest röster, men ej egen
majoritet
• Andra partiet lät Hitler bli rikskansler 1933
• Hitler utlyste nyval och riksdagshuset sattes i brand
– kommunisterna skylldes för det – kommunistiska
ledare arresterades och yttrandefrihet, mötesfrihet
och föreningsfrihet upphävdes
• Endast nazistpartiet var nu tillåtet - diktatur
Hitler tar Österrike
• 1938 lyckas Hitler genom en oblodig kupp ta landet
• Kunde åka in i landet i triumf
• Motivet som Hitler sa, var att de var broderfolk,
tyskar allihopa
Nästa krav Tjeckoslovakien
• I Sudetområdet bodde
tyskar
• Storbritannien talade med
Hitler – han lovade ta vara
tyska områden
• Chamberlain åkte hem
med ett avtal och fällde en
berömd replik ”This
means peace in our time”
• Hitler tog sedan hela
Tjeckoslovakien
Hitler i pakt med Stalin
• De beslutade att dela
Europa mellan sig,
med start i Polen
• En hemlig del av en
pakt, ett
vänskapsförbund
• Slöts mellan landets
utrikesministrar
RibbentropMolotovpakten
Download