Kronologi – Ryssland/Sovjetunionen tidslinje med bilder

Övning till avsnitt 1-13
Ryssland/Sovjetunionen
Kronologi – Ryssland/Sovjetunionen tidslinje med bilder
Utgå från denna tidslinje över ett antal centrala händelser och personer i den ryska och sovjetiska historien.
Placera ut rätt bild vid rätt årtal och redovisa för klassen/gruppen:
• vad som hände då? • varför personen var viktig? • hur har händelsen påverkat historien?
Lenin och
den ryska
revolutionen.
1894-1917 Tsaren Nikolaj II
vid makten.
1917
1924-53
Stalin vid
makten.
Holodomor –
den stora svälten
i Ukraina.
1932-33 1936-38 Moskvaprocesserna
under Stora Terrorn.
www.levandehistoria.se
Aleksandr
Solzjenitsyn
fånge i Gulag.
1945-1953
1985-91
Gorbatjov
vid makten.
Övning till avsnitt 1-13
Ryssland/Sovjetunionen
Kronologi – Ryssland/Sovjetunionen tidslinje med bilder
www.levandehistoria.se
Översta (v till h): Critical Past, Wikimedia Commons,
RIA Novosti archive image #359290 CC3 Yuryi Abramochkin, Elena Maximova
Nedersta: PD, Wikimedia Commons,
Library of Congress Washington-Wikimedia Commons