Kronologi – Kina tidslinje med bilder

advertisement
Övning till avsnitt 14
Mao och Kina
Kronologi – Kina tidslinje med bilder
Utgå från denna tidslinje över ett antal centrala händelser och personer i den kinesiska 1900-talshistorien.
Placera ut rätt bild vid rätt årtal och redovisa för klassen/gruppen:
• vad som hände då? • varför personen var viktig? • hur har händelsen påverkat historien?
Den sista kejsaren
abdikerar. 1911
Mao tar makten.
1949
Det stora språnget.
1958-60
Massvält.
Den stora
Kulturrevolutionen.
1966-76
Demonstrationer
på Himmelska
fridens torg.
www.levandehistoria.se
1989
Övning till avsnitt 14
Mao och Kina
Kronologi – Kina tidslinje med bilder
www.levandehistoria.se
Översta (v till h): Scanpix, Critical Past, Wikimedia Commons
Nedersta: Wikimedia Commons, Zhang Zhenshi-Wikimedia Commons, privat
Download