Uppdrag-min-tidslinje-Idea

advertisement
Du ska göra din historiska tidslinje med hjälp av Appen ”Idea Sketch”.
Gå till App Store och hämta appen och installera den på din Ipad. Lär dig
först hur appen fungerar. Sedan börjar du rita din tidslinje i appen. Du
kan exempelvis koppla bilder till olika händelser som du hittar hemma
eller ta kort i google earth på en viktig plats för dig eller land som du
besökt. Använd din fantasi för att göra din historiska tidslinje så
spännande som möjligt!
1) Har du lärt dig appen? Kan du koppla länkar? Kan du lägga in
bilder i dina pratbubblor? Då kan du gå vidare…
2) Markera i appen de händelser som har varit viktiga för dig i ditt liv.
Börja med när du föddes, sätt ut en pratbubbla på tidslinjen och skriv
”jag föds” och årtalet när du föddes (koppla kanske en bild) Gör
samma på samma sätt med andra viktiga händelser. T.ex. när du
började skolan eller när du lärde dig cykla, eller kanske om du har
varit på semester i ett annat land, eller om du fått någon teknisk sak
(mobiltelefon en) eller leksak som betytt mycket för dig i ditt liv.
Du bestämmer själv vilka händelser som har varit viktiga för dig!
3) Den 5:e december skall du redovisa ”din historia” för dina
vänner i skolan i smågrupper.
4) När du är färdig med din tidslinje ska du göra PRINT SCR och
skicka den till mig. Email adress: [email protected] senast
torsdag den 5 december.
Download