Äppelgårdens informationsblad December 2014

advertisement
!
Äppelgårdens informationsblad
December 2014
Brandvarnare m.m.
Så här i tider när vi tänder stearin- och värmeljus är det extra aktuellt att tänka på
brandsäkerheten. Därför vill vi påminna alla om att kontrollera brandvarnare och byta batteri
om det behövs.
Lämna aldrig ljusen tända när du inte är i närheten. Även värmeljus är en brandrisk, särskilt
om flera ställs nära varandra.
Ställ inte kartonger eller annat i trapphus eller på loftgångar, tänk på vad som händer om det
börjar brinna.
Ventilationskontrollen (OVK)
Ventilationskontrollen har tyvärr fortfarande inte avslutats. Efter att kanalerna rensats och
nödvändiga åtgärder har vidtagits (gäller vissa lägenheter) ska en ny kontrollmätning av
luftflödet göras. När denna kommer att kunna göras vet vi inte för närvarande. Fördröjningen
beror dels på att SB Ventilation inte fått tillträde till alla lägenheter och dels på bristande
kommunikation mellan SB Ventilation och vissa boende.
Tyck om Dalen
Ser du nedskräpning, skadegörelse eller annat i vår utemiljö som du vill att kommunen ska få
veta? Ladda då ner appen Tyck Till i din mobiltelefon eller gå in på www. stockholm.se/
felanmalan. Med appen kan du även skicka med en bild.
Container
Kartonger, presentpapper, julgranar m.m. Allt detta kan du slänga i containern som kommer
att stå på den vanliga platsen utanför tvättstugan i mitten av januari.
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Styrelsen
Download