Lärarens roll

advertisement
Tips för läraren
Tekniska aspekter
1. Skapa ditt klassrum på ditt eget lärarkonto genom att fylla i
klassets uppgifter och att foga in eleverna en i taget. Klicka på
save and lock settings. Observera detta och skriv ut QR-koderna.
Ladda Mightifier i varje enhet som finns i klassrummet (om appen
inte laddats ner än).
2. När du laddar ner appen godkänn att Mightifier använder
kameran och får skicka meddelanden. Mightifiers meddelanden
handlar vanligen om viktiga uppdateringar, bruksanvisningar
eller aktuella tips om användning av appen. Vi skickar aldrig
meddelanden till eleverna.
3. Aktivera appen med skolans aktiveringskod. Mightifier behöver
aktiveras endast när du använder den för första gången.
4.
Logga in med din egen lärarkod och bekanta dig med appens
egenskaper.
5.
Låt eleverna logga in med sina egna koder.
6. Börja varvet!
7. Du kan alltid skicka oss frågor och feedback genom att klicka
på den blåa chat-knappen i nedre hörnet till höger.
8. Tips! Laminera korten eller fråga eleverna att ta en bild på sin
egen kod. Så bevaras koderna bättre.
Nu startar vi!
1
I Mightifier ger eleverna positiv respons till klasskompisarna om en
karaktärsstyrka (t.ex. ihärdighet) och relaterade observationer som
har att göra med hur kompisen handlar (t.ex. att kompisen gör
sina läxor).
2
Bekanta dig först med styrkebaserad pedagogik och
karaktärsstyrkorna, börja från den lättaste (länk till styrkorna).
3
Positiv respons skapar en känsla av relevans. Regelbunden positiv
respons skapar en bra atmosfär för inlärning och höjer elevernas
självkänsla.
4
Det är nyttigt att göra Mightifier-varvet 1-2 gånger i veckan.
Aktivera Björn-enkäten en gång i månaden, så du kan observera
eventuella förändringar i klassatmosfären.
5
Du kan alltid kontrollera responsen (Följ responsen) innan den
publiceras. På detta sätt kan du kontrollera att det inte har skrivits
något opassande. Om du vill kan du även skicka responsen
tillbaka till eleven för att omformuleras genom att trycka på
”återsänd till användaren” som finns på sidan av responsen.
Tips för att ge Mightifier
återkoppling
• I Mightifier ger man bara positiv respons som gör kompisen glad.
• Påminn eleverna om hur viktigt det är att använda vänliga ord.
• Mightifier hjälper att förbättra elevernas kunskaper i att ge skriftlig
respons. Detta sker dock inte automatiskt, utan det behövs hjälp av
läraren.
• Om det är fråga om elever som går i första eller i andra klass lönar
det sig att först ge respons bara om en styrka.
• I början kan du handleda eleverna att använda emojis om det känns
svårt att skriva.
Kraften av Mightifier
återkoppling
I Mightifier ligger fokus på vikten av positiv återkoppling i inlärningen.
Det är bra att man ibland i klassen koncentrerar sej på sådant som
eleverna redan har lärt sig.
Att läraren ger positiv respons ökar känslan hos en elev att denna har
lyckats, men responsen som eleven får från en kompis känns ofta även
bättre.
Att ge och ta emot respons samt klasskamraternas lyckliga leenden blir
kvar som en positiv och förstärkande upplevelse i elevernas
medvetande. Det uppstår uppriktiga dialoger och t.om nya
vänskapsband mellan barnen.
En positiv dialog mellan barnen ökar färdigheterna i det kontinuerliga
och fungerande sociala samspelet. En trygg och inspirerande
gemenskap för med sig kreativitet och kunskapstörst, vilket också tillåter
eleverna att göra misstag. I bästa fall minskar lärande- och
skolgångsrelaterad stress.
Lärarens roll
• Du som lärare är den person som skapar och möjliggör en positiv
upplevelse. Mightifier fungerar bäst när den sammanlänkas så
smidigt som möjligt i klassens läroplan.
• Mightifier ger dej en chans att iaktta pågående dialog mellan
barnen och att på en djupare nivå bli medveten om egenskaper
som eleverna uppskattar hos varandra.
• Fantastiskt tips! Skapa en lärarkod åt dej själv och elevkoder vid
registreringen så kan du alltid medverka vid återkopplingen.
• Appen påminner dig regelbundet om att aktivera Björn-enkäten för
eleverna.
• Med hjälp av appen får du mycket viktig information om din klass:
➢ Hur utvecklas elevernas kunskaper i att ge respons och hur utvecklas
atmosfären i klassen.
➢ Enkäten visar på vilka de största styrkorna är i just er klass.
➢ Det är trevligt att tillsammans med eleverna observera era styrkor och
att diskutera hur klassen skiljer sig från de andra klasserna.
Björn-enkäten
• Genom att trycka på knappen som finns under den första frågan då
du startat varvet aktiverar du Björn-enkäten som fylls i innan det första
Mightifier-varvet.
• Det är bäst om barnen fyller i den första enkäten i samma takt. Hjälp
eleverna att förstå frågorna.
• Betona att allas egna åsikter är viktiga.
• Det lönar sig att fylla i enkäten ungefär en gång i månaden så du får
information om atmosfären i klassen.
• Resultatet av enkäten kan också visas upp till eleverna, då ser de
själva hur klassen har utvecklats.
• Diskutera tillsammans med eleverna om vad som hänt i klassen samt
vilka styrkor som möjligen förbättrats. Diskutera även frågor som inte
syns. På så sätt kan du upptäcka klassens utvecklingsbehov.
Tips
•
Du kan själv välja vilka karaktärsstyrkor eleverna ska iaktta och som
de ger respons om. Börja gärna med styrkorna som eleverna anser
vara enklast.
•
Du kan även bearbeta frågan som inleder varvet. Utnyttja modigt
alla frågor i din läroplan.
•
Innan appen tas i bruk lönar det sig att lära eleverna de lättaste
styrkorna genom diskussion. Under det första Mightifier-varvet kan
läraren redan innan lektionen ordna eleverna i applikationen på ett
sådant sätt att feedback kan ges till den kompis som i möjligaste
mån är lätt att ge feedback till.(Välj och håll inne elevikonen, det
går då att omarbeta ordningen i vilken eleverna ger feedback).
•
Om du önskar att eleven ska skriva om sin återkoppling, kan du välja
att sända tillbaka till användaren, elevens uppgift kommer då
återaktiveras.
Download