MOBILAPPLIKATIONEN FÖR SVENSKSPRÅKIGA UNGA

advertisement
MOBILAPPLIKATIONEN FÖR
SVENSKSPRÅKIGA UNGA
KOMET-projektet, Lotta Keskinen (Föreningen Luckan R.f.)
Unga och psykisk ohälsa I Helsingfors, Frida Westerback (Matilda Wrede Institutet)
Styrgrupp &
Referensgrupp
MÅLGRUPPER
1. UNGA PERSONER
2. PROFESSIONELLA
3. VUXNA SOM VILL STÖDA
KARTLÄGGNING AV
TJÄNSTER
VÄLMÅENDE
ARBETE
STUDIER
EKONOMI
SAMTALSTJÄNSTER
ÖVRIGA FUNKTIONER
MÅLGRUPPENS
ÅSIKTER
Hur skall appen se ut?
Vilka funktioner bör den ha?
Hur fungerar den färdiga appen?
Vad bör utvecklas?
Saknas något?
Är den lätt att använda?
FEEDBACK
Appen är lätt att använda? 3,9/5 poäng
Jag hittade den information jag behövde. 4,3/5
Jag tänkter ladda ner appen. 4,2/5
“Mycket enkel att använda”
“Bra att all info är samlad”
”Lätt språk”
“Bra att den är på svenska”
“Snygg grafik”
UTVECKLINGSIDÉER
• Flera kategorier/teman
• Mindre underrubriker
• För många resultat
• Kalender funtioner
• Tekniska problem fixas
APPEN I FRAMTIDEN
• Nationell
• Flera temaområden
(t.ex. boende)
• Utvecklad kalender
funktion
TACK!
"Tycker idén med appen är superbra med tanke på
att man oftast inte vet vart man ska söka hjälp när
man har något problem"
Download